ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Աստծո երջանկության
ծրագիրը

«Որտեղի՞ց եմ ես գալիս և ինչո՞ւ»:

Ձեր կյանքը չի սկսվել ծննդից և չի վերջանա մահով: Նախքան երկիր գալը ձեր հոգին ապրել է ձեզ ստեղծող Երկնային Հոր հետ: Դուք ճանաչում էիք Նրան, և Նա գիտեր և սիրում էր ձեզ: Դա մի երջանիկ ժամանակահատված էր, երբ ձեզ ուսուցանվեց Աստծո երջանկության ծրագիրը և ճշմարիտ ուրախության ուղին: Սակայն ինչպես մենք ենք հեռանում մեր տնից և ծնողներից, երբ մեծանում ենք, այնպես էլ Աստված գիտեր, որ դուք պետք է նույնը անեք: Նա գիտեր, որ դուք չեք առաջադիմի, եթե մի որոշ ժամանակով չհեռանաք: Այնպես որ նա թույլ տվեց, որ դուք գալով երկիր ապրեք ֆիզիկական մարմին ունենալու ուրախությունը, նաև ցավը:

Այս կյանքում երբեմն մեծ դժվարություններ է առաջացնում այն բանը, որ մենք դուրս ենք գտնվում Աստծո ֆիզիկական ներկայությունից: Ոչ միայն դա, այլև մենք չենք կարողանում հիշել մեր նախաերկրային կյանքը, որը նշանակում է, որ մենք պետք է գործենք հավատքով, ոչ թե` տեսածով: Աստված չի ասել, որ հեշտ է լինելու, այլ Նա խոստացել է, որ Իր հոգին կլինի այնտեղ, ուր դուք Նրա կարիքը կունենաք: Ճիշտ է, երբեմն նման զգացողություն ենք ունենում, բայց մենք միայնակ չենք մեր ճամփորդության մեջ:

Աստծո ծրագիրը մեզ համար

Դա չի նշանակում, որ Նա ակնկալում է, որ դուք կատարյալ լինել: Նա գիտի, որ դուք կատարյալ չեք լինի: Սակայն Նա ակնկալում է, որ այստեղ երկրի վրա գտնվելու ընթացքում դուք ձեր ողջ կարողությամբ փորձեք ավելի նմանվել Իրեն, և դուք սովորեք ու աճեք ձեր սխալներից: Ամեն անգամ ցավալի հետևանքներով սխալ ընտրություն կատարելու դեպքում այդ ընտրությունը ձեզ կտանի դեպի դժբախտություն, երբեմն անմիջապես, երբեմն էլ` ավելի ուշ: Նմանապես, լավ ընտրություններ կատարելը կտանի դեպի երջանկություն, որը կօգնի ձեզ ավելի նմանվել Երկնային Հորը:

Մեր ֆիզիկական մարմինը ստանալը

Ինչպես Աստված ստեղծեց երկիրը որպես ձեր ապրելու և փորձ ձեռք բերելու համար մի վայր, այնպես էլ Նա ստեղծեց ձեզ: Եվ Իր փառավորված մարմնի նմանությամբ ձեզ մսից ու արյունից մարմին տվեց: Հին Կտակարանում Աստված ասում է. «Մեր պատկերովը և մեր նմանության պես մարդ շինենք» (Ծննդոց Ա.26): Հակոբը հայտարարեց, որ նա տեսավ Աստծուն «դեմ առ դեմ» ( Ծննդոց ԼԲ.30): Մովսեսը ևս խոսեց Աստծո հետ «դեմ առ դեմ, ինչպես մի մարդ իր բարեկամի հետ կխոսե» (Ելից ԼԳ.11): Նոր Կտակարանում, հարություն առած Քրիստոսը հայտնվելով Իր առաքյալներին, ասաց. «Շոշափեք ինձ և տեսեք. որովհետև ոգին մարմին և ոսկերք չունի, ինչպես ինձ եք տեսնում որ ունիմ» (Ղուկաս ԻԴ.39):

Ադամն ու Եվան մեզ տվեցին ընտրելու պարգևը

Որպես երկրի վրա Աստծո առաջին զավակներ Ադամն ու Եվան ապրում էին իրենց դրախտային պարտեզում: Նրանք չէին զգում ոչ մի վիշտ ու ցավ, որը գուցե լավ է, սակայն առանց դրա նրանք չէին կարող ուրախություն զգալ: Նրանք չէին հիշում իրենց նախաերկրային կյանքը: Եթե նրանք չուտեին արգելված պտուղը, հավերժ կապրեին և երբեք երեխաներ չէին ունենա: Մարդկությունը երբեք չէր ծնվի և աշխարհը չէր բնակեցվի:

Ինչպես գիտենք Ադամն ու Եվան, տեղի տալով սատանայի գայթակղություններին, ճաշակեցին պտուղը և չհնազանդվեցին Աստծուն, որը պատվիրել էր իրենց չուտել չարի ու բարու գիտության ծառից: Արդյունքում նրանք առանձնացվեցին Աստծո ներկայությունից ֆիզիկապես և հոգեպես, որը մենք անվանում ենք Անկում: Նրանք դարձել էին մեզ նման մահկանացու` մեղքի, հիվանդության, ամեն տեսակի տառապանքի և, ի վերջո, մահվան ենթակա: Սակայն այդ ամենը վատ չէր, քանի որ նրանք կարող էին այժմ մեծ ուրախություն զգալ: «Ադամն ընկավ, որպեսզի մարդիկ լինեն. և մարդիկ կան, որպեսզի ունենան ուրախություն»: (2 Նեփի 2.25) Բայց հնազանդ լինելով Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին Ադամն ու Եվան կարողացան ստանալ Աստծո ոգեշնչումը, հայտնությունը և անգամ նրանց էին այցելում երկնային սուրհանդակները:

Պարտեզից արտաքսվելուց հետո նրանք կարողացան առաջադիմել և սովորեցին ավելի նմանվել մեր Երկնային Հորը: Ինչպես նաև նրանք կարող էին երեխաներ ունենալ, ինչը նշանակում էր` Աստծո մնացած հոգևոր զավակները (մենք բոլորս) կարող էին գալ Երկիր, ունենալ ֆիզիկական մարմին, և փորձվել մեր ամենօրյա ընտրություններով: Ադամի և Եվայի նման մեր բոլոր լավ, թե վատ ընտրությունները հետևանքներ ունեն: Գործելով ըստ Աստծո կամքի հարատև երջանկություն և առաջընթաց կունենանք: Հիմնական բառը` «ընտրելն» է: Հիմնականում Աստված չի միջամտում և չի խոչընդոտում սխալ ընտրություններ կատարելիս, որոնք սատանան է գայթակղում մեզ կատարել: Ինչևէ, նա իր սերն է արտահայտում, աստվածային առաջնորդություն և զգուշացումներ է տալիս, երբ մենք բացում ենք մեր սիրտը Նրա առաջ:

Երջանկության գաղտնիքը

Մենք հաճախ ընկնում ենք թակարդը կարծելով, թե մեզ կերջանկացնեն նոր մեքենան, աշխատանքում առաջադիմելը, գեղեցիկ շպարը: Հաճախ դա աշխատում է որոշ ժամանակով: Բայց դա ընդմիշտ չի հարատևում, որովհետև հարստությունը, իշխանությունը, գեղեցկությունը և համբավը պարզապես հարատև երջանկություն չեն բերում, որքան մենք ենք ցանկանում: Փոխարենը ճշմարիտ երջանկությունը գալիս է Քրիստոսի օրինակին հետևելուց և Աստվածանման հատկանիշներ զարգացնելուց, ինչպիսիք են` մեծահոգությունը, սերը, արդարությունը և ողորմածությունը: Դա գալիս է, երբ ծառայում ենք մյուսներին և օգնում նրանց հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին և ուսմունքներին: Դա գալիս է մեր մարդկային մարմնի ախորժակը զսպելու և փոխարենը Հոգու հուշումներին հետևելու արդյունքում: Դա գալիս է տքնաջան աշխատանքի և առողջ ապրելակերպի, ընկերներ, ընտանիք և անձնական նվաճումներ ունենալու արդյունքում: Անկախ նրանից, թե ինչ ունեք կամ չունեք այս կյանքում, ձեր ամենամեծ, հարատև երջանկությունը կգա Աստծո ծրագիրը իմանալու և դրան հետևելու արդյունքում:

Երբ վատ բաներ են տեղի ունենում

Մենք հիվանդանում ենք: Սիրելիները մահանում են: Մենք կորցնում ենք աշխատանք կամ տուն: Մեր կողակիցը հավատարիմ չէ: Չես կարողանում չհարցնել, թե ինչու է Աստված թույլ տալիս մեզ տառապել այդքան շատ: Իմացեք, որ չնայած Աստծուն հաճելի չէ ձեր տառապանքը, դժվարությունները, անկախ դրանց առաջանալու պատճառից, ձեզ կմոտեցնեն Նրան և անգամ ձեզ ավելի ամուր կդարձնեն, եթե հավատքով համբերեք (2 Նեփի 2.2 , Հայտնություն Գ.19):

Սփոփանք է պարգևում այն փաստը, որ Աստծո Որդին, Հիսուս Քրիստոսը տառապել է ամեն ինչ: Նա հասկանում է ձեր ցավը և կարող է օգնել ձեր փորձության մեջ: Երբ դուք Աստծո և Նրա ծրագրի հանդեպ հավատք ունեք, համոզված եղեք, որ նպատակ կա այն ամենում, ինչ տեղի է ունենում ձեզ հետ երկրի վրա: Մեր ժամանակն այստեղ կարճ է` մեր հավերժական կյանքի համեմատ: Ինչպես Տերն է ասել Ջոզեֆ Սմիթին իր ուժգին տառապանքների ժամանակ.

Աղետներին դիմակայելը կարող է ամրապնդել ձեզ և ավելի կարեկցող դարձնել: Այն կարող է օգնել ձեզ սովորել, աճել և մյուսներին ծառայելու ցանկություն ունենալ: Ձախորդությունը հաղթահարելն ամենակարևոր եղանակն է երկրի վրա ձեր կյանքի ընթացքում փորձվելու և դասեր քաղելու համար: Մեր սիրելի Երկնային Հայրը կարող է փոխհատուցել մեզ այս մահկանացու կյանքում մեր կրած ամեն անարդարության համար: Եթե մենք հավատարմորեն համբերենք, Նա գալիք կյանքում կպարգևատրի մեզ մեր պատկերացումից վեր (Ա Կորնթացիս Բ.9): Զարմանալիորեն, Աստծո օգնությամբ դուք կարող եք ուրախություն ունենալ անգամ փորձության պահերին, և խաղաղ հոգով դիմակայել կյանքի դժվարություններին:

Ինչ է Հիսուս Քրիստոսն արել ձեզ համար

Հիսուս Քրիստոսը տառապել է մեզ համար02:21

Ձեր սխալները կարող են լինել սովորական, օրինակ ընկերոջը խոսքով վիրավորելը կամ շատ ավելի լուրջ մեղք: Տեսնելով մեր պատճառած ցավը և ունենալով խղճի խայթ, ամոթի ու մեղքի զգացումը կարող է երբեմն լինել ճնշող և կեղեքող: Մենք ուզում ենք իմանալ, թե արդյոք կարող ենք երբևէ շտկել մեր սխալները և ներված լինելու խաղաղության զգացումն ունենալ: Միանշանակ կարող ենք, Հիսուս Քրիստոսի Քավության և ապաշխարության գործընթացի միջոցով: Մենք կարող ենք խոստովանել մեր մեղքերն Աստծուն և Նրա ներումը խնդրել: Իսկ նա խոստացել է, որ «այլևս չի հիշի դրանք» ( Վարդապետություն և Ուխտեր 58.42): Այդ գործելակերպն աշխատում է, որովհետև Երկնային Հայրն ուղարկեց Իր որդի Հիսուս Քրիստոսին կամավոր տառապելու և վճարելու մեր մեղքերի և տառապանքների համար, քավություն կատարելով մեզ համար: Մենք չենք կարող լիովին հասկանալ, թե ինչպես է Հիսուսը տառապել մեր մեղքերի համար: Սակայն մենք գիտենք, որ Գեթսեմանի Պարտեզում մեր մեղքերի ծանրությունից` Նա այնպիսի հոգևարք ապրեց, որ արյունահոսում էր իր ամեն ծակոտիից (Ղուկաս ԻԲ.39-44): Ավելի ուշ, խաչի վրա կախված Հիսուսը կամովին երբևէ հայտնի ամենադաժան կերպով տառապեց և ծանր մահ կրեց (Ալմա 7.11):

Ինչևէ, Նրա մտավոր և հոգևոր չարչարանքը վեր էր խաչի վրա կրած ցավերից: Փրկիչն ասում է մեզ. «Քանզի ահա, ես ... տառապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտառապեն ... ճիշտ ինչպես ես» ( Վարդապետություն և Ուխտեր 19.16–17):

Աստծո ներողամտությունը հայցելուց բացի, Նա ցանկանում է, որ մենք ներողություն խնդրենք նրանցից, ում վնաս ենք պատճառել, փորձելով վերականգնել պատճառված վնասը և խոստանալ այլևս չկրկնել նույն սխալները: Այնուհետև մենք կարող ենք առաջ գնալ` զգալով Աստծո սերը և լիովին ներված լինելու անհավանական խաղաղությունն ու ուրախությունը:

Որպեսզի Նրա Քավությունը լիովին գործի ձեր կյանքում, դուք պետք է`

  • Հավատք գործադրեք Նրա հանդեպ:
  • Ապաշխարեք:
  • Մկրտվեք:
  • Ստանաք Սուրբ Հոգին:
  • Ընտրեք հետևել Նրա ուսմունքներին ձեր ողջ կյանքում:

«Ի՞նչ է պատահում, երբ ես մահանում եմ»:

Պատկերացրեք ձեր ձեռքը ձեռնոցի մեջ: Ձեռնոցը շարժվում է միայն, երբ ձեր ձեռքն է շարժվում: Ձեռքը հանելով ձեռնոցի միջից, ձեռնոցն անկենդան ընկնում է սեղանի վրա: Սա հեշտ ձև է պատկերացնելու համար, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ դուք մահանում եք: Պատկերացրեք ձեր մարմինը ձեռնոցն է, որը գործում է ձեր բուն էության` հոգու կողմից ղեկավարվելով: Երբ դուք մահանում եք, ձեր մարմինը դառնում է ձեռնոցի նման անկենդան, իսկ հոգին ապրում է հավերժ:

Անթիվ սուրբ գրություններ և ժամանակի ընթացքում մարգարեների կողմից պատմված անձնական պատմություններ են վկայում դրա ճշմարտացիության մասին:

Երբ դուք այստեղ եք և կորցրել եք ընկերոջ կամ սիրելիի, այդ կորստի ցավը շատ իրական է: Սակայն մեծ սփոփանք է պարգևում այն գիտելիքը, որ կրկին տեսնելու եք նրան: Եվ Քրիստոսի մահվան շնորհիվ մեր հոգին ու մարմինը կմիավորվեն (հարություն կառնեն) և կատարյալ դառնալով այլևս չեն բաժանվի:

Անմահություն` Աստծո մեծագույն պարգևներից մեկը

Մեզանից շատերը հավանաբար կասեն, որ ուզում են հավերժ ապրել: Դա հենց այն է, ինչ Աստված տվել է մեզանից յուրաքանչյուրին, երբ Նա ուղարկել է Իր որդի Հիսուս Քրիստոսին, երկիր մահանալու մեզ համար և քավելու մեր մեղքերը: Դա կոչվում է հարություն և երկրի վրա ծնված ամեն ոք, անգամ ամբարիշտ մարդիկ կստանան անմահ լինելու պարգևը (Ա Կորնթացիս ԺԵ.22):

Իր Խաչելությունից հետո, երրորդ օրը Հիսուս Քրիստոսը դարձավ հարություն առած առաջին մարդը: Նրա հոգին վերամիավորվեց Իր փառավորված, կատարյալ մարմնի հետ, և Նա այլևս չի կարող մահանալ: Երբ Քրիստոսի ընկերները գնացին Իր գերեզման այցելության, հրեշտակներն ասացին. «Այստեղ չէ. որովհետև հարություն առավ, ինչպես ասեց» (Մատթեոս ԻԸ.6):

«Ես կգնա՞մ դրախտ»:

Այո, Աստված արդար կդատի բոլոր մարդկանց և կհատուցի նրանց` տալով Իր արքայության մեջ համապատասխան վայրը: