ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ծառայել մյուսներին

Մենք կարող ենք բոլորս ծառայել

Հիսուս Քրիստոսն ասել է. «Ոչ ով նորանից ավելի մեծ սեր չունի, որ մեկն իր անձը դնէ իր բարեկամների համար» (Հովհաննես 15.13): Սա չի նշանակում, որ մեր բարեկամների կամ ընկերների հանդեպ մեր սերը ցույց տալու համար մենք պետք է մեր կյանքը տանք: Մենք անձն ենք դնում ամեն անգամ, երբ որևէ մեկի կարիքները մեր կարիքներից առաջ ենք դնում: (Իսկ սուրբ գրություններում վեըը նշված «բարեկամները» կարող են լինել ցանկացած մարդ, ում մենք հանդիպում ենք, քանզի Հիսուսը մեզ նաև պատվիրել է «սիրել միմյանց»:)

Մենք դնում ենք մեր կյանքը ծառայության միջոցով: Եկեղեցու անդամները ծառայելու շատ հնարավորություններ ունեն: Մենք կարող ենք կատարել փոքր բարի գործեր մեր հարևանների համար, մասնակցել համայնքային ծառայությանը, մեր եկեղեցու անդամների հանդեպ պատասխանատվություններ իրականացնել կամ նվիրաբերել Եկեղեցու լայնամասշտաբ մարդասիրական ջանքերին: Այդ մեծ, թե փոքր գործերը կատարելով մենք երջանկություն ենք զգում մեր եղբայրների և քույրերի հետ կապվելով, և դա մեզ հիշեցնում է, որ Աստված մեզ թույլ է տալիս լինել ինչ-որ մեկի աղոթքի պատասխանը:

Ծառայության նպատակը

Հարևան զույգը օգնության եկավ` տեսնելով, որ միայնակ մայր է տեղափոխվում հարևան տուն: Նրանք ամբողջ շաբաթ օրը ծախսեցին արկղեր կրելով, հատակը մաքրելով և այդ կնոջ երկու փոքր երեխաներին զբաղեցնելով: Երբ ողջ աշխատանքը կատարված էր, մայրը իր շնորհակալությունը հայտնելու համար նոր հարևաններին ճաշի հրավիրեց հաջորդ շաբաթ: Սկզբում նրանք հրաժարվեցին, քանի որ զգացին, որ նա չէր կարող ավելնորդ ծախս անել, սակայն նա համառեց արցունքն աչքերին: Զույգը հասկացավ, որ կարող են ընկերական զգացմունքներ և հարգանք խթանել այդ կնոջ հյուրասիրությունն ընդունելով, ոչ թե բարեհաճ քաղաքավարություն ցուցաբերելով:

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին ուսուցանում է, որ այն ամենը, ինչ մենք ունենք գալիս է Աստծուց, մենք պետք է կամենանք կիսվել այդ ամենով, մեր ունեցվածքով և գումարով, մեր ժամանակով և տաղանդներով, որպեսզի օգնենք կարիքավորներին (Եվ շատ կարևոր է հիշել, որ մենք բոլորս էլ կարիքավոր ենք յուրովի): Երբ մենք ծառայում ենք մյուսներին, մեզ հիշեցվում է, որ ոչինչ այս կյանքում հարատև չէ, բացի մյուսների հետ ստեղծած կապերը: Իսկ մյուսների հետ կապվելու լավագույն միջոցը մեր ընդհանուր բարիքի համար միասին աշխատելն է: Նախկին մարգարե` Սպենսեր Վ. Քիմբալը բացատրել է. «Աստված հոգում է մեզ համար, և Նա հսկում է մեզ: Սակայն սովորաբար Նա մեկ ուրիշի միջոցով է բավարարում մեր կարիքները» ("The Abundant Life," Tambuli , Jun 1979, 3): Աստված զորություն ունի Ինքնուրույն կատարելու Իր գործը, սակայն Նա թույլ է տալիս, որ մենք օգնենք, որովհետև ծառայելիս մենք հրաշալի զգացում ենք ունենում:

Ինչպե՞ս կարող ենք մենք ծառայել

Մտածեք մեկի մասին, ով լիովին բավարարված մարդ է` ունի լավ աշխատանք, գեղեցիկ տուն և ընդհանուր առմամբ երջանիկ է: Կարո՞ղ ենք ինչ-որ կերպ ծառայություն մատուցել այդ անձին: Արդյո՞ք դրա կարիքը կա, քանի որ նման մարդիկ կարծես թե որևէ օգնության կարիք չունեն: Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն ուսուցանում է մեզ, որ ամեն ոք օգտվում է ծառայություն մատուցելու և մյուսների կողմից ծառայություն ստանալու արդյունքում: Ծառայությունը միայն կարիքը բավարարել չէ, այլև մեր եղբայրների և քույրերի հանդեպ սեր ցուցաբերել է:

Մարդը դժվարությամբ կարող է իրեն Քրիստոնյա համարել, եթե նա չունի իր մերձավորներին ծառայելու խորը պարտավորության և ցանկության զգացում: Երկրի վրա ապրելիս Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց մեզ «սիրել միմյանց», և նաև ասաց. «Սորանով կգիտենան ամենքը թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենաք» (Հովհ. ԺԳ.35): Աստծո հանդեպ մեր սերը կարող ենք ցույց տալ միմյանց ծառայելով: Բարեբախտաբար, մենք կարող ենք կրել միմյանց բեռը գրեթե անթիվ տարբեր միջոցներով: Մտածեք, թե ինչպիսի ֆինանսական, էմոցիոնալ, ֆիզիկական և հոգևոր օգնություններ մենք կարող ենք տրամադրել մյուսներին: Մտածեք ձեր տաղանդների մասին: Գուցե դուք լավ եք հաշվելուց, ստեղծագործ եք, հեշտությամբ չեք բարկանում: Մտածեք, թե ինչ նշանակություն ունեն այդ տաղանդները, երբ դուք կիսվում եք դրանցով ինչ-որ մեկի հետ, ով ձեր փորձառության կարիքն ունի: Անգամ փոքր գործերը, օրինակ որևէ մեկին պարտեզում օգնելը կամ դուռը պահելը, կարող է կյանքը մի փոքր ավելի հեշտացնել նրանց համար: Մարդը կարիք չունի շատ հեռուն նայելու, որպեսզի իր ժամանակն ու եռանդը նվիրաբերելու հնարավորություններ գտնի: Քրիստոսի օրինակին հետևելու հմայքը կայանում է նրանում, որ մենք չպետք է գնահատենք, թե ում, երբ կամ ինչպես ծառայենք, մենք պարզապես պետք է գործենք: Ծառայությունը կարող է լինել պլանավորված կամ ինքնաբուխ, ծանոթ կամ անծանթ մարդու համար: Քրիստոնեական ծառայությունը խուսափում է աչք զարնելուց, չի ընդունում հատուցում և խթանվում է սիրով:

Ծառայության հնարավորություններ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին գործարկում է բազմաթիվ տնային պահեստների կենտրոններ, պահածոյացման և վերամշակման գործարաններ, որոնք տրամադրում են տարբեր կամավորական և ծառայության հնարավորություններ:

  • Միացյալ ուղին (United Way) համաշխարհային ցանց է, որի նպատակն է համընդհանուր բարիքը: Այն բոլորի համար ավելի լավ կյանքի հնարավորություններ է ստեղծում, կենտրոնանալով երեք կարևոր կետերի վրա` կրթություն, եկամուտ և առողջություն: ԱՊՐԵԼ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ-ը կոչ է ուղղված բոլորին, որպեսզի մասը դառնան փոփոխության: Միացյալ ուղու միջոցով ձեր տարածքում ծառայության և կամավորական հնավորությունների համար, այցելեք`

    www.liveunited.org

  • Բացի տեղական մարդասիրական օգնությունից Ամերիկյան կարմիր խաչը կարեկից ծառայություններ է առաջարկում հինգ այլ ոլորտներում` համայնքային ծառայություններ, որոնք օգնում են կարիքավորներին, աջակցություն և սփոփանք զինվորականներին և նրանց ընտանիքներին, կյանքը փրկող արյան և արյան արտադրանքների հավաքում, մշակում և բաշխում, կրթական ծրագրեր առողջապահական ոլորտում, միջազգային օգնության և զարգացման ծրագրեր: Ձեր տարածքում Ամերիկյան Կարմիր Խաչի կողմից մատուցվող կամավոր հնարավորությունների համար, այցելեք`

    www.redcross.org

  • Դուք փնտրո՞ւմ եք ուղիներ հատուցելու ձեր համայնքին: Ամեն ինչ ի բարիք (All for Good) օգնում է կամավորական գործեր գտնել և կատարել ընկերների և ընտանիքի հետ: Ավելի շատ ամերիկացիներ ծառայության մեջ ներգրավելու Միացյալ Նահանգների Նախագահի կոչով ոգեշնչված տեխնոլոգիայի, մարկետինգի և հանրային հատվածներից անհատների մի խումբ հավաքվեց մշակելով մի ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ գտնել և կատարել կամավորական գործեր: Ձեր տարածքում ծառայության և կամավորական հնարավորություններ գտնելու համար, այցելեք`

    www.allforgood.org

Հիսուս Քրիստոսը ծառայության կատարյալ օրինակ հանդիսացավ

Երկրի վրա Իր վերջին ընթրիքից հետո Հիսուս Քրիստոսը նստեց Իր աշակերտների հետ` իմանալով, որ Իր մահկանացու կյանքը շուտով ավարտվելու է: Նա գիտեր, որ տառապելու է աշխարհի մեղքերի համար: Նա գիտեր, որ Իր առաքյալներից մեկը դավաճանելու է` Իրեն հանձնելով ամբոխին, ովքեր կխաչեն Իրեն: Այդ բոլոր մտքերի ծանրությունը զգալով մեկտեղ Հիսուս Քրիստոսը խոնարհ ծնկի իջավ և լվաց Իր աշակերտների ոտքերը, նախքան նրանցից հեռանալը: Աստծո Որդին, որը կատարյալ կյանք էր ապրել և հիվանդին բժշկելու, մահացածին վերակենդանացնելու, ջուրը գինու վերածելու զորություն ուներ, կատարեց այդ հասարակ և խոնարհ ծառայությունը: Երբևէ ավելի հզոր կամ նվիրվածության արժանի ոչ ոք չէր ապրել, սակայն Նա ծնկի իջավ և լվաց Իր աշակերտների ոտքերը: Փրկիչը ծառայության կատարյալ օրինակ եղավ: Այստեղ երկրի վրա Նրա ծառայության ամեն րոպեն ծախսվեց Իր ընկերների և մերձավորների ծառայության մեջ:

Նա կերակրեց քաղցածներին: Նա բժշկեց հիվանդներին: Նա օրհնեց կարիքավորներին: Նա ծառայեց ուսուցանելով: Անգամ լինելով տասներկու տարեկան պատանի, նա «Իր Հոր գործն էր կատարում» (Ղուկաս Բ.49): Գուցե դժվար լինի Քրիստոսի կատարյալ օրինակով ապրելը, սակայն մենք կարող ենք հիշել, որ անգամ մեր ամենափոքր գործողությունը ցույց է տալիս Նրան նմանվելու մեր վճռականությունը: Այցելելով հիվանդին կամ միայնակին, մենք նմանվում ենք Հիսուսին: Օգնելով մեր հարևանին վերանորոգել տանիքը, տաք ճաշ մատուցելով նրան, ով դրա կարիքն ունի, մարդասիրական օգնությանը նվիրաբերելով, ներելով նրանց, ովքեր վիրավորել են մեզ, մենք ծառայում ենք, ինչպես Նա կծառայեր: Հիսուս Քրիստոսի պես ծառայելը մաքրագործող ազդեցություն է թողնում մեզ վրա: Այն օգնում է մեզ հասկանալ, որ մեր ժամանակը, տաղանդները և ունեցվածքը միայն մերը չէ:

Ծառայություն Եկեղեցում

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու բոլոր տեղական միավորներում աշխատանքը կատարվում է կամավորական հիմունքով: Եպիսկոպոսներն ու այլ ղեկավարներն ունեն տարբեր մասնագիտություններ և չեն վճարվում իրենց Եկեղեցական ծառայության համար: Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի ևս հնարավորություն է տրվում ծառայելու իր միավորում: Մորմոնները (Եկեղեցու անդամները) նվիրաբերում են կազմակերպելով միջոցառումներ երիտասարդ տղամարդկանց և կանանց համար, Կիրակնօրյա Դպրոցի շրջանակում դասեր ուսուցանելով երեխաներին և չափահասներին, վարելով երաժշտությունը Եկեղեցում, մաքրելով հավաքատունը, աշխատելով գրադարանում և այլն: Տեղական միավորից դուրս ոմանք կանչվում են աշխատելու տաճարներում, մյուսները օգնում են մարդկանց աշխատանք գտնել, ոմանք էլ մեկնում են միսիա ծառայելու և այլն: Իրենց տեղական ղեկավարների կողմից անդամները «կանչվում» են ծառայության այդ ոլորտներ, բայց նրանք կարող են ընտրել` ուզում են արդյոք կամ ի վիճակի են ընդունել դրանք: Եկեղեցու ծառայությունը չի արվում ճանաչում ձեռք բերելու կամ լոկ պարտականության զգացումից ելնելով, այլ որովհետև անդամներն են ցանկանում հարստացնել իրենց շուրջը գտնվողներին և ետ վերադարձնել մի մասը ժամանակի և տաղանդների, որոնցով Տերն օրհնել է իրենց:

Եկեղեցու ջանքերը

Փոքր անձնական ծառայության գործերից բացի, Մորմոնները լայնամասշտաբ, կազմակերպված օգնություն են տրամադրում կարիքի մեջ գտնվող տարածքներ: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին նվիրաբերել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլլարի դրամական և նյութական օգնություն մարդասիրական օգնության կարիք ունեցող 167 տարբեր երկրների, երբ 1985թ.-ից սկսել է գրանցել այդ գործընթացը: Օդային տրանսպորտի միջոցով ուղարկվել են վրաններ, բրեզենտ, մանկական տակաշորեր և այլ պարագաներ Չիլիի այնպիսի տարածքներ, որտեղ հարվածել էր 2010թ. փետրվարի երկրաշարժը և երկու օդանավ ավելի քան 80000 ֆունտ կշռով մթերք և արտակարգ իրավիճակների համար անհրաժեշտ պարագաներ են ուղարկվել Հաիթիի 2010թ. հունվարին աղետալի երկրաշարժից հետո: Եկեղեցու տեղական, ազգային և միջազգային կազմակերպությունը թույլ է տալիս արագ համակարգել սփոփող ջանքերը, որպեսզի ուտելիքը, միջոցներն ու աշխատողները կարողանան ժամանել, երբ դրանք առավել քան անհրաժեշտ են:

Ավելին իմացեք մեր մարդասիրական օգնության ջանքերի մասին