ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչին ենք մենք հավատում

Մենք բոլորս սիրող Երկնային Հոր զավակներն ենք, որն ուղարկել է մեզ այս երկիր սովորելու և աճելու մահկանացու կյանքում: Որպես Մորմոններ, մենք Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներն ենք: Մենք ապրում ենք մեր կյանքը, ծառայելով Նրան և ուսուցանելով հավերժական ծրագիրը, որ Նա ունի մեզանից յուրաքանչյուրի համար:

Ինչի՞ն են հավատում Մորմոնները
Հիսուս Քրիստոս