ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ի՞նչ օրհնություններ կարող եք ստանալ Մորմոնի Գիրքը, Աստվածաշունչը և այլ սուրբ գրություններ ընթերցելիս:

Պաշտոնական պատասխան

Ուսումնասիրելով սուրբ գրությունները դուք ավելի կմոտենաք Աստծուն և կկարողանաք արդար կյանքով ապրել: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը կբերի ուրախություն, հույս և հասկացողություն` Աստվածային ծրագրի և դրանում ձեր ունեցած տեղի մասին:

Հիսուս Քրիստոսը հրավիրում է ձեզ` «սնվել» Իր խոսքով (Մորմոնի Գիրքը, 2 Նեփի 32.3): Դա ավելին է, քան սոսկ սուրբ գրությունների անկանոն ընթերցանությունը: Դա նշանակում է ուսումնասիրել դրանք, խորհել դրանց շուրջ, համեմատել հատվածները, անգիր սովորել հատվածները, գնահատել դրանք, ուրախանալ դրանցով:

Սնվելով սուրբ գրություններով, աղոթքով խնդրելով Աստծուն հասկացողության համար, Սուրբ Հոգին ձեզ կասի, որ դրանք ճշմարիտ են (տես Մորմոնի Գիրք, Մորոնի 10.4,5): Դուք ավելի կմոտենաք Աստծուն: Ձեր հավատքը և սերն առ Հիսուս Քրիստոս կաճի: Նաև կմեծանա բարիք գործելու և Նրան նմանվելու ձեր ցանկությունը: