ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Արդյո՞ք Մորմոնները Աստվածաշունչը համարում են սուրբ գրություն և Աստծո խոսք:

Պաշտոնական պատասխան

Մորմոնները հավատում, հարգում և սիրում են Սուրբ Աստվածաշունչը: Մենք դիոտւմ ենք դա որպես հզոր, կարևոր սուրբ գրություն, որը ծառայում է որպես ողջ Քրիստոնեության հիմնաքար: Աստվածաշունչը հարուստ է պատմությամբ, վարդապետությամբ, պատմություններով, քարոզներով և վկայություններով, որոնք բոլորն էլ վկայում են, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Երկնային Հոր Աստվածային Որդին է: Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է և կազմված է Աստծո սուրբ մարդկանց գրվածքներից, երբ նրանք «շարժվել են» Սուրբ Հոգուց (տես Բ Պետրոս Ա.20-21): Նույնկերպ, մենք ունենք լրացուցիչ Սուրբ Գրքեր, ներառյալ Մորմոնի Գիրքը, որը հաստատում և մեծարում է Աստվածաշունչը: