ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչպե՞ս եմ ես դառնում Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու (Մորմոնական Եկեղեցու) անդամ:

Պաշտոնական պատասխան

Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին ավելին սովորելով, դուք զգում եք խաղաղություն, հանգստություն կամ երջանկություն: Ոմանք հայտնել են, որ շատ հոգեհարազատ են ընդունում իրենց ուսուցանվող ճշմարտությունները, և կարծես տուն վերադառնալու զգացողություն են ունենում: Դուք զգում եք Սուրբ Հոգու ազդեցությունը, որը հայտնում է ձեզ, որ այն, ինչ սովորում եք, ճշմարիտ է:

Եթե դուք ցանկություն եք ունենում հետևել Քրիստոսի ուսմունքներին և հնազանդվել Նրա պատվիրաններին, ձեզ նախ քաջալերվում է մասնակցել զրույցների շարքի, որոնց ընթացքում ձեզ են ներկայացվում Նրա ավետարանի հիմնական սկզբունքները:

Ապա, երբ դուք պատրաստ եք, կարող եք դառնալ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ` ստանալով մկրտության արարողությունը, ընկղմվելով մեղքերի թողության համար, նրա կողմից, ով ունի իշխանություն, և մկրտությունից հետո դնելով իր ձեռքերը ձեր գլխին հաստատում ձեզ որպես Եկեղեցու անդամ և ապա ձեզ շնորհում է օրհնություն, որպեսզի դուք ստանաք Սուրբ Հոգու պարգևը (տես Գործք Ը.18-20):

Եթե դուք ցանկանում եք, որ Եկեղեցու ներկայացուցիչներն այցելեն ձեզ և ավելին պատմեն Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ դառնալու մասին` Սեղմեք այստեղ: