ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ո՞րն է եկեղեցի հաճախելու և տաճար այցելելու միջև տարբերությունը:

Պաշտոնական պատասխան

Մեր եկեղեցիները երկրպագության համար նվիրագործված հասարակական վայրեր են, որտեղ Մորմոնները և այցելուները կարող են հանդիպել, աղոթել, ուսումնասիրել սուրբ գրությունները, հաղորդություն ընդունել և շարունակել սովորել իրենց պատասխանատվությունները որպես Աստծո զավակներ: Տաճարը «Տիրոջ Տունն է, ինչպես այն պատմության ընթացքում է եղել (տես Գ Թագավորաց Զ.1, 37): Տաճարի հիմնական նպատակն է` լինել նվիրագործված վայր, որտեղ հավերժական կյանքի համար անհրաժեշտ սուրբ ծեսեր կարող են կատարվել: Իր սուրբ բնույթի պատճառով տաճար կարող են այցելել միայն այն Մորմոնները, ովքեր հնազանդվում են Աստծո պատվիրաններին և ուստի արժանի են այնտեղ գնալու: