ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչո՞ւ են Մորմոններին խնդրում իրենց Եկեղեցուն նվիրաբերել իրենց եկամտի 10%-ը:

Պաշտոնական պատասխան

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու նախկին Նախագահ` Գորդոն Բ. Հինքլին ասել է. «Մեր եկամտի հիմնական աղբյուրը տասանորդի հնագույն օրենքն է: Մեր մարդկանցից ակնկալվում է, որ վճարեն իրենց եկամտի 10 տոկոսը, Եկեղեցու աշխատանքն առաջ տանելու համար: Զարմանահրաշ բանն այն է, որ նրանք վճարում են: Տասանորդը ոչ այնքան գումարի, որքան հավատքի հարց է: Այն դառնում է ոչ թե բեռ, այլ արտոնություն և հնարավորություն: Մեր մարդիկ հավատում են Աստծո խոսքին, ինչպես տրված է Մաղաքիայի գրքում, որ Տերը կբացի երկնքի պատուհանները և օրհնություններ կթափի, մինչև որ բավական տեղ չլինի ստանալու համար (Մաղաքիա Գ.8-10): Հուզիչ և ազդեցիկ է ողջ աշխարհում Իր աշխատանքը ֆինանսավորելու համար Տիրոջ այս օրենքի մասին Վերջին Օրերի Սրբերի վկայությունը»: