ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Հաճախակի տրվող հարցեր

Կարո՞ղ են ամուսինն ու կինը հավերժ միասին լինել: Արդյո՞ք Մորմոնները հավատում են, որ ընտանիքները միասին կապրեն երկնքում:

Պաշտոնական պատասխան

Ընտանեկան կապերը կարող են տևել հավիտյան, ոչ միայն այս կյանքի համար:

Ճիշտ ինչպես կյանքի առավել հաճելի ուրախություններն են գալիս ընտանեկան կապերի միջոցով, ընտանիքի սիրելի անդամի

Հիսուս Քրիստոսը իշխանություն տվեց Իր աշակերտներին ընտանիքները միասին հավերժ կնքելու, երբ Նա ասաց. «Եվ ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները, և այն որ կապես երկրի վրա, կապուած կլինի երկնքումը. և այն որ երկրի վրա արձակես, արձակուած կլինի երկնքումը» (Մատթեոս ԺԶ.19):

Մահը կարող է չլինել սիրելիների հետ փայփայած սիրելիների հետ մեր հարաբերությունների վերջը: Տերը հայտնել է Ջոզեֆ Սմիթին, որ «միևնույն հարաբերությունները, որոնք այստեղ գոյություն ունեն մեր մեջ, այնտեղ ևս գոյություն կունենան մեր մեջ [հավերժությունում], միայն թե դրանք կզուգակցվեն հավերժական փառքով» (Վարդապետություն և Ուխտեր 130.2):

Ընտանիքի անդամները, ովքեր ընդունում են Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը և հետևում են Նրա օրինակին, կարող են հավերժ միասին լինել Աստծո սուրբ տաճարներում կատարվող սուրբ ծեսերի շնորհիվ: Այդ ծեսերը կնքում են ամուսնուն և կնոջը միասին ողջ հավերժության համար, և երեխաներին իրենց ծնողներին` որպես հավերժական ընտանիք: (Տես «Ընտանիք` Հայտարարություն աշխարհին»)