ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Հաճախակի տրվող հարցեր

Մորմոնների կարծիքով, ինչպիսին է Աստծո բնույթը:

Պաշտոնական պատասխան

Աստված կատարյալ է, ամենագետ և ամենազոր, Նա տիեզերքի կառավարիչն է: Նա նաև ողորմած, բարի և արդար է: Նա է մեր Երկնային Հայրը: Մենք ստեղծվել ենք Նրա պատկերով (Ծննդոց Ա.27): Նա մեր մարմնի նման մարմին ունի, բայց Աստծո մարմինն անմահ է, կատարյալ և ունի աննկարագրելի փառք: Քանի որ մենք Նրա զավակներն ենք, Նա ճանաչում և սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին անհատապես: Նա ծրագիր ունի, որպեսզի օգնի Իր զավակներին գտնել ուրախություն այս կյանքում և վերադառնալ Իր մոտ ապրելու, երբ այս կյանքն ավարտվի: