ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ինչպե՞ս կարող ենք մենք ճանաչել մեր Երկնային Հորը:

Պաշտոնական պատասխան

Ձեր շուրջը գտնվող Նրա զարմանահրաշ ստեղծագործությունները տեսնելու հետ միասին, Երկնային Հայրը տարբեր միջոցներ է տվել ձեզ, որոնց շնորհիվ կարող եք իմանալ, որ Նա ապրում է: Դուք կարող եք.

  • Խոսել Նրա հետ աղոթքի միջոցով և խնդրել Նրանից հավաստիացում և սեր:
  • Կարդալ հատուկ վկաների, այսինքն` առաքյալների և մարգարեների վկայությունները: Նրանք սուրբ փորձառություններ են ունեցել Աստծո հետ, այդ ամենի մասին գրառելով սուրբ գրքերում:
  • Պահել Նրա պատվիրանները, որոնք ձեզ ավելի են մոտեցնում Աստծուն և օգնում են իմանալ, որ Նա ապրում է:

Առա Աստված ձեր հավատը կաճի, եթե դուք`

Աղոթեք Երկնային Հորը (Հակոբոս Ա.5):
Ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները (Բ Տիմոթեոս Գ.14-17):
Հնազանդվեք Աստծո պատվիրաններին (Հովհաննես ԺԴ.21-23):

Եթե դուք ցանկանաք հավատալ, Աստված կամրացնի ձեր հավատքն Իր հանդեպ, մինչև որ այն կվերածվի ամուր գիտելիքի (Մորմոնի Գիրքը, Ալմա 32.27-35):