ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Հաճախակի տրվող հարցեր

Կա՞ն սահմանափակումներ ռասսայական կամ մաշկի գույնի հետ կապված, ովքեր կարող են միանալ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն և ունենալ քահանայություն:

Պաշտոնական պատասխան

Ռասայական կամ մաշկի գույնի հետ կապված ոչ մի սահմանափակում չկա, եթե մեկը ցանկանում է միանալ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն: Չեն գործում նաև նման սահմանափակումներ, եթե մեկը ցանկանում է ունենալ քահանայություն Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում:

Եկեղեցու պաշտոնական հայտարարության մեջ ասվում է. «Եկեղեցու յուրաքանչյուր հավատարիմ, արժանի տղամարդ կարող է ստանալ սուրբ քահանայությունը, դրա աստվածային իշխանությունը գործադրելու զորությամբ, և իր սիրեցյալների հետ վայելելու յուրաքանչյուր օրհնություն, որը գալիս է դրանից՝ տաճարային օրհնությունները ներառյալ: Ուստի, Եկեղեցու բոլոր արժանի տղամարդիկ կարող են քահանայության կարգվել, անկախ ռասայից կամ մաշկի գույնից»:
(Վարդապետություն և Ուխտեր, Պաշտոնական Հայտարարություն – 2, 294):

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու նախկին Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին Վաշինգտոնի Մամուլի Ազգային Ակումբում վերահաստատել է այդ սկզբունքը. «Մենք հավատում ենք հին ասացվածքին, որ շատ ձեռքերը հեշտացնում են գործը: Մենք ունենք քահանայություն, և ցանկացած արժանի տղամարդ կարող է ստանալ այդ քահանայությունը»: