ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ի՞նչ է Իմաստության Խոսքը, որի մասին խոսում են Մորմոնները:

Պաշտոնական պատասխան

Մեր մարմինը թանկ նվեր է Աստծուց: Մեր մարմիններն ու մտքերն առողջ և ամուր պահելու համար 1833թ. Աստված Ջոզեֆ Սմիթին տվեց առողջության օրենքը: Այդ օրենքը հայտնի է որպես Իմաստության Խոսք (տես Վարդապետություն և Ուխտեր 89.1-21):

Ճիշտ սնվելու, ֆիզիկական և հոգևոր առողջության օգուտները նշելու հետ մասին, Աստված նաև խոսել է հետևյալ նյութերն օգտագործելու դեմ`

  • Ծխախոտ:
  • Ոգելից խմիչք:
  • Սուրճ և թեյ:
  • Ապօրինի թմրանյութեր:

Աստված խոստանում է մեծ ֆիզիկական և հոգևոր օրհնություններ նրանց, ովքեր հետևում են Իմաստության Խոսքին: Այսօր, գիտնականները պրոպագանդում են այն նույն սկզբունքները, որոնք սիրող Աստված Ջոզեֆ Սմիթին տվեց մոտ երկու հարյուր տարի առաջ: