ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ի՞նչ է հավատքը:

Պաշտոնական պատասխան

Հավատք ունենալ նշանակում է «հույս ունենալ բաների համար, որոնք տեսանելի չեն, որոնք ճշմարիտ են» (տես Մորմոնի Գիրքը, Ալմա 32.21 և Եբրայեցիս ԺԱ.1): Ամեն օր դուք կատարում եք այն բաները, որոնց համար հույս ունեք, նույնիսկ չտեսնելով վերջնական արդյունքը: Դա է հավատքը:

Առ Աստված հավատքն ավելի է, քան Նրա հանդեպ տեսական հավատքը: Առ Աստված հավատք ունենալու համար պետք է ունենալ Նրա հանդեպ հույս, վստահություն և պատրաստակամորեն գործել առ Նա ունեցած մեր հավատքով: Դա է գործելու և ուժի սկզբունքը:

Մորմոնի Գրքում Ալմա մարգարեն հավատքը համեմատել է սերմի հետ: Եթե դուք սերմ եք ցանում և խնամում, և եթե դա լավ սերմ է, այն կաճի և ի վերջո պտուղ կտա (Ալմա 32.28-43): Այդպես է նաև հավատքը: Եթե դուք հնազանդ եք Աստծո պատվիրաններին, ուսումնասիրում եք Նրա խոսքը և ցանկություն ունեք հավատալու Քրիստոսին, հավատքը կաճի ձեր մեջ: