ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչո՞ւ է մեզ համար կարևոր մեր մարմինների մասին հոգ տանելը: Ինչո՞ւ են մեր մարմինները Աստվածաշնչում կոչվում Աստծո տաճարներ:

Պաշտոնական պատասխան

Մարդը կազմված է երկու մասից` մահկանացու մարմնից և անմահ հոգուց: Տերը մեր մարմինը կոչում է «խորան» կամ «տաճար», քանի որ այն մեր հավերժական հոգու ժամանակավոր կացարանն է (տես Մորմոնի Գիրքը, Մոսիա 3.5; Ա Կորնթացիս Գ.16): Քանի որ ոգին և մարմինը միասին մարդու հոգին են (տես Վարդապետություն և Ուխտեր 88.15), ինչպիսի ազդեցությունն են նրանք թողնում միմյանց վրա: Մեր մարմինների մասին հոգ տանելով մենք մեր «խորանները» ընդունելի տուն ենք դարձնում մեր հոգու համար: Մեր մարմինն ապականելով թմրանյութերով, ծխախոտով կամ անառողջ սնունդով, վնասում ենք մեր հոգին: