ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ի՞նչի մասին կխոսեն Մորմոն միսիոներները, երբ այցելեն իմ տուն:

Պաշտոնական պատասխան

Միսիոներները կկիսվեն Հիսուս Քրիստոսի և բոլոր մարդկանց համար Նրա Քավության մասին ուղերձով: Նրանք ուսուցանում են մեր Երկնային Հոր փրկության մեծ ծրագրի մասին, որը հնարավորություն է ընձեռում բոլոր մարդկանց վերադառնալ Իր մոտ: