ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչպե՞ս կարող եմ ես իմանալ, որ Մորմոնիզմը ճշմարիտ է:

Պաշտոնական պատասխան

Աստված ողջ ճշմարտության աղբյուրն է: Նա սիրում է ձեզ և ցանկանում է պատասխանել ձեր հարցերին: Նա կօգնի ձեզ հասկանալ ճշմարտությունը, երբ անկեղծորեն փնտրեք այն և խնդրեք Նրա առաջնորդությունը: Դուք կարող եք իմանալ, որ այն ինչ սովորում եք, ճշմարիտ է (տես Հակոբոս Ա.5-6, Մորմոնի Գիրք, Մորոնի 10.4-5):

  • Անկեղծորեն աղոթեք ձեր Երկնային Հորը: Հարցրեք Նրան, թե արդյո՞ք այն, ինչ սովորում եք, ճշմարիտ է:
  • Շարունակեք ուսումնասիրել և խորհրդածել ձեր սովորածի շուրջ:
  • Ձեր սրտով ընկալեք Սուրբ Հոգուց եկող ոգեշնչման հաճելի զգացողությունները, և Սուրբ Հոգին ճշմարտությունը կշշնջա ձեր հոգուն և մտքին:
  • Հետևեք Աստծո պատվիրաններին, որպեսզի կարողանաք զգալ Սուրբ Հոգու ազդեցությունը:

Դուք կարդալիս խաղաղություն, հույս, սփոփանք կամ երջանկություն կզգաք: Դա նշանակում է, որ դուք արդեն զգում եք Սուրբ Հոգին, որն ասում է ձեզ, որ այդ ամենը ճշմարիտ է: