ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ովքե՞ր են Մորմոնները:

Պաշտոնական պատասխան

Մորմոնները անդամներն են Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու, որը կազմակերպվել է 1830թ.: 2010թ. դրությամբ ողջ աշխարհում Եկեղեցու անդամների թիվը հասնում էր մոտ 14 միլիոնի: Եկեղեցու գլխավոր վարչությունը գտնվում է Սոլթ Լեյք Սիթիում, Յուտա: Մորմոնները հավատում են Աստվածաշնչին և Հիսուսի ուսմունքներին` հայտնված մեր օրերի Առաքյալներին և Մարգարեներին: Մորմոնները հավատում են, որ իրենց եկեղեցին նույն սկզբնական եկեղեցին է, որ Հիսուսը հիմնել է երկրի վրա ապրելիս (տես Եփեսացիս Բ.19-20, Դ.11-14): «Մորմոն» անունը մականուն է, որովհետև Եկեղեցին հավատում է Մորմոնի Գրքին (հին սուրբ գրությունները հայտնվել են և գրառվել են մարգարեների կողմից Ամերիկաներում, այն նույն ժամանակ, երբ Աստվածաշունչը գրվում էր Հին Աշխարհում:)