ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչպե՞ս է Մորմոն միսիոներների գործունեությունը ֆինանսավորվում:

Պաշտոնական պատասխան

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին ակտիվորեն լծված է Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի ուսուցման գործին: Ներկայումս ողջ աշխարհում 53000 կամավոր միսիոներներ են կիսվում ավետարանում գտած այդ ուրախությամբ: Նրանցից շատերը երիտասարդ են, ովքեր 18-24 ամիս լիաժամկետ ծառայություն են իրականացնում իրենց հաշվին: Այդ միսիոներները կիսվում են Հիսուս Քրիստոսի մասին և բոլոր մարդկանց համար Նրա Քավության ուղերձով: Նրանք ուսուցանում են մեր Երկնային Հոր փրկության մեծ ծրագիրը, որը բոլոր մարդկանց հնարավորություն է տալիս վերադառնալ Նրա մոտ: