ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Արդյո՞ք Մորմոնները Քրիստոնյա են:

Պաշտոնական պատասխան

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու նախկին Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին (1995-2008) ասել է.

«Մենք Քրիստոնյաներ ենք ամենաուղիղ իմաստով, և այդ գիտակցումն ավելի ու ավելի մեծ տարածում է ստանում: Մի ժամանակ ամենուր մարդիկ մեզ համարում էին ոչ Քրիստոնյաներ: Նրանք հասկացան դա, և այն, որ մենք շատ կարևոր և դինամիկ զարգացող կրոն ենք` հիմնված Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների վրա: Անշուշտ, մենք Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ենք որպես մեր Առաջնորդ, մեր Թագավոր, մեր Փրկիչ ... գլխավոր գործիչ աշխարհի պատմության մեջ, միակ կատարյալ Մարդ, որ երբևէ քայլել է երկրի վրա, կենդանի Աստծո կենդանի Որդի: Նա մեր Փրկիչն ու Քավիչն է, որի քավող զոհաբերության շնորհիվ ունենք հավերժական կյանքի հնարավորությունը: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներն աղոթում և երկրպագում են Հիսուս Քրիստոսի անունով: Նա է մեր հավատքի առանցքը և մեր Եկեղեցու գլուխը: Մորմոնի Գիրքը ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին և վկայում է Նրա աստվածության, Նրա կյանքի և Նրա Քավության մասին»: