ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ի՞նչ է Սփոփող Միությունը:

Պաշտոնական պատասխան

Սփոփող Միությունը կանանց ամենահին և ամենամեծ կազմակերպությունն է աշխարհում: Սփոփող Միությունը հիմնվել է 1842թ. 18 տարեկան և բարձր կանանց համար: Դրա նպատակն է կառուցել հավատք և անձնական արդարակեցություն, ամրապնդել ընտանիքներն ու տները, և օգնել կարիքավորներին: