ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչո՞ւ դուք 12 Առաքյալներ ունեք: Նրանք պետք է լինեին Հիսուս Քրիստոսի ժամանակներում, և չպետք է փոխարինվեին նոր առաքյալներով:

Պաշտոնական պատասխան

Նոր Կտակարանից ակնհայտ է դառնում, որ երբ Հիսուսը հիմնեց Իր 12 Առաքյալներին, 12 հոգուց բաղկացած խումբը կամ Քվորումը պետք է շարունակեր Գործք Ա գլխի իրադարձություններից հետո, երբ 11 առաքյալներ էին, և Պետրոսի ղեկավարությամբ ընտրվեց Մատաթիան որպես նոր առաքյալ, որը փոխարինեց Հուդային:

Պողոսը` Նոր Կտակարանի մի շարք գրքերի հեղինակը, նույնպես ընտրվեց առաքյալ: Պողոսը նշում է, որ եկեղեցին կառուցվել է առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա (Եփեսացիս Բ.19-20) և թվարկում է նրանց գործունեությունը, որ «ամենքս հասնենք հավատքի միությանը» (Եփեսացիա Դ.11-14):
(Տես Apostles in the Bible Dictionary)