ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչո՞ւ են Մորմոններն իրենց տաճարներում փոխարինող մկրտություններ կատարում:

Պաշտոնական պատասխան

Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանել է, որ մկրտությունը կարևոր է բոլորի փրկության համար, ովքեր ապրել են երկրի վրա (տես Հովհաննես Գ.5): Ինչևէ, շատերը մահացել են առանց մկրտություն ստանալու: Շատերն էլ մկրտվել են ոչ պատշաճ իշխանությամբ: Քանի որ Աստված ողորմած է, Նա ուղի է պատրաստել, որ բոլոր մարդիկ ստանան մկրտության օրհնությունները: Մահացածների համար փոխարինող մկրտություններ կատարելով Եկեղեցու անդամներն այդ օրհնություններն առաջարկում են մահացած նախնիներին: Հաջորդ կյանքում այդ մարդիկ կարող են ընտրել` ընդունել կամ մերժել այն, ինչ արվել է իրենց համար: