ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ի՞նչ է քահանայությունը:

Պաշտոնական պատասխան

Քահանայությունը Աստծո անունով գործելու իշխանություն է: Հիսուս Քրիստոսի կողմից հիմնված սկզբնական Եկեղեցում գոյություն ունեցող այդ նույն քահանայությունը այսօր գոյություն ունի Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում: Եկեղեցին ղեկավարվում և առաջնորդվում է այս իշխանությամբ:

Եկեղեցու բոլոր տղամարդ անդամները, ովքեր պատրաստ են, ստանում են քահանայություն, որպեսզի օգնեն ղեկավարել Եկեղեցին և ծառայել Երկնային Հոր զավակներին: Քահանայություն կրող մարդը կարող է ծառայել հետևյալ կերպ`

  • Ղեկավարում է Եկեղեցու միավորը
  • Կատարում է Եկեղեցու արարողությունները, օրինակ մկրտություն
  • Օրհնություն է տալիս հիվանդներին

Աստված ակնկալում է, որ այս սուրբ քահանայության իշխանություն կրողները հետևեն Հիսուս Քրիստոսի օրինակին և ծառայեն սիրով, հեզությամբ և բարությամբ: