ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ճի՞շտ է, որ ըստ Մորմոնի Գրքի, Հիսուսն իր խաչելությունից և հարությունից հետո հայտնվեց Հյուսիսային Ամերիկայում:

Պաշտոնական պատասխան

Մորմոնի Գիրքը պատմում է հարություն առած Հիսուս Քրիստոսի և հնագույն Ամերիկայում Իր հավատարիմ հետևորդներին Նրա այցելության մասին: Հին աշխարհի Իր աշակերտներին այցելելուց հետո Նա համբարձվեց երկինք և հայտնվեց հնագույն Ամերիկայում ապրող Իր հետևորդներին:

Մորմոնի Գիրքը նկարագրում է, թե ինչպես է Իր այցի ընթացքում Հիսուս Քրիստոսը բժշկել հիվանդներին, ուսուցնել Իր ավետարանը, օրհնել իրենց զավակներին և կանչել տասներկու առաքյալներին` կազմակերպելով Իր Եկեղեցին Ամերիկաներում (3 Նեփի 11.18; 3 Նեփի 12.1-2):