Գտիր նոր կյանք

«Օրհնեցե՜ք Տիրոջը», եբրայերեն՝ Ալելուիա՜։ Բայց ի՞նչ է այն իրականում նշանակում։ Այս Զատիկի տոնին բացահայտեք, թե ուրախության, հույսի և սիրո հնուց եկող բացականչությունը ինչպես է անբաժանելիորեն կապված Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և առաքելության և բոլորի համար նոր կյանքի Նրա խոստման հետ։