#Ալելուիա . . . համար

Նոր կյանքի ուրախությունը, որը հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, պարտադիր չէ, որ արտահայտվի միայն խոսքերով։ Վառվռուն գրաֆիկաների այս շարքը ցույց է տալիս, թե ինչ է հնարավոր մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։