#Ալելուիա . . . համար

Նոր կյանքի ուրախությունը, որը հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, պարտադիր չէ, որ արտահայտվի միայն խոսքերով։ Վառվռուն գրաֆիկաների այս շարքը վառ պատկերում է, թե ինչ է հնարավոր մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։

#ԱԼԵԼՈՒԻԱ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

Բ Կորնթացիս 5․17. «Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է՝ նոր ստեղծված է․ հիները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ»։

ներբեռնել Դիտել բոլորը