#Ալելուիա . . . համար

Նոր կյանքի ուրախությունը, որը հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, պարտադիր չէ, որ արտահայտվի միայն խոսքերով։ Վառվռուն գրաֆիկաների այս շարքը վառ պատկերում է, թե ինչ է հնարավոր մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։

Ալելուիա ներման համար

Եփեսացիս 4․32. «Եվ իրար հետ քաղցր եղէք, գթած` իրար ներելով, ինչպէս Աստուած էլ Քրիստոսով ձեզ ներեց»:

ներբեռնել Դիտել բոլորը