#Ալելուիա . . . համար

Նոր կյանքի ուրախությունը, որը հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, պարտադիր չէ, որ արտահայտվի միայն խոսքերով։ Վառվռուն գրաֆիկաների այս շարքը վառ պատկերում է, թե ինչ է հնարավոր մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։

Ալելուիա բժշկման համար

Հայտնություն 21․4, «Եվ կջնջէ Աստված բոլոր արտասուքը նորանց աչքերիցը․ և մահն այլևս չի լինիլ, ոչ սուգ, և ոչ աղաղակ․ Եվ ոչ ցավ այլևս չի լինի, որովհետև առաջիններն անցան»։

ներբեռնել Դիտել բոլորը