#Ալելուիա . . . համար

Նոր կյանքի ուրախությունը, որը հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, պարտադիր չէ, որ արտահայտվի միայն խոսքերով։ Վառվռուն գրաֆիկաների այս շարքը վառ պատկերում է, թե ինչ է հնարավոր մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։

Ալելուիա ներքին խաղաղության համար

Հովհաննես 14․27. «Խաղաղութիւն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղութիւնն եմ տալիս ձեզ. Ոչ թե ինչպես աշխարհքն է տալիս՝ ես տալիս եմ ձեզ: Ձեր սիրտը չխռովի և չվախենայ»:

ներբեռնել Դիտել բոլորը