#Ալելուիա . . . համար

Նոր կյանքի ուրախությունը, որը հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, պարտադիր չէ, որ արտահայտվի միայն խոսքերով։ Վառվռուն գրաֆիկաների այս շարքը վառ պատկերում է, թե ինչ է հնարավոր մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։

Ալելուիա մահից հետո կյանքի համար

Ա Կորնթացիս 15․22. «Քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենդանանում են»:

ներբեռնել Դիտել բոլորը