#Ալելուիա . . . համար

Նոր կյանքի ուրախությունը, որը հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ, պարտադիր չէ, որ արտահայտվի միայն խոսքերով։ Վառվռուն գրաֆիկաների այս շարքը վառ պատկերում է, թե ինչ է հնարավոր մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։

Ալելուիա հենց Նրա համար

Հովհաննես 11.25. «Ես եմ յարութիւնը եւ կեանքը. ինձ հաւատացողը թէեւ մեռնի էլ, կապրի»:

ներբեռնել Դիտել բոլորը