GIF Natal

GIF adalah jenis format fail animasi. GIF Natal dipersembahkan untuk memperingati kelahiran Juruselamat kita, Yesus Kristus. Unduh dan bagikanlah GIF animasi ini kepada mereka yang Anda kasihi di musim Natal ini.

Matius 1:18

Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut:

Lukas 1:26‒27

Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria

Lukas 1:26‒30

Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah."

Lukas 1:31‒33

Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia YESUS.

Lukas 1:32

Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya.

Matius 1:20‒21

Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi.

Lukas 1:41‒42

Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya.

Lukas 2:1

Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.

Lukas 2:3

Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.

Lukas 2:4‒5

Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea … ke kota Daud yang bernama Betlehem … supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung.

Lukas 2:7

Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.

Lukas 2:6

Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.

Matius 2:2

Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.

Lukas 2:8

Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.

Lukas 2:9

Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.

Lukas 2:10

Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa."

Lukas 2:13‒14

Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya: "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia."

Matius 2:9‒10

Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka.

Lukas 2:7

Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin.

Lukas 2:19

Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.

Lukas 2:16

Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan.

Lukas 2:15

Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana.

Matius 2:1

Datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem.

Matius 2:11

Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.

Yesaya 9:5

Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.