សូមស្វាគមន៍

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សេចក្ដីជំនឿដ៏សកម្មមួយ ជាកន្លែងដែលសេចក្ដីពិត និងគោលការណ៍នានាដែលបានបង្រៀនដោយព្រះយេស៊ូវមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានផ្ទាល់មកលើរបៀបដែលយើងរស់នៅ របៀបដែលយើងចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារយើង របៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តដាក់គ្នា និងរបៀបដែលយើងដោះស្រាយទុក្ខលំបាក និងឧបសគ្គទាំងឡាយ ។  សូមមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់យើង គឺសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ ។

បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ឆ្នាំនេះ សូមមកកាន់តែជិតនឹងព្រះយេស៊ូវ តាមរយៈការមើលរឿងខ្លីថ្មីនេះអំពីការប្រសូតរបស់ទ្រង់ ។ សូមគិតអំពីរបៀបនានា ដែលអ្នកអាច #បំភ្លឺពិភពលោក ហើយធ្វើឲ្យបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ទៅជារដូវកាលនៃការបម្រើ ។ សូមចូលរួមនឹងយើង កាលយើងធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ តាមរយៈការផ្ដល់ការងារបម្រើដល់មនុស្សដទៃម្ដងម្នាក់ៗ–ដូចជាទ្រង់បានធ្វើ ។

...
ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះឱរស
17:57

សូមទទួលយកយោបល់ក្នុងការបម្រើសាមញ្ញៗរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់តាមរយៈការទាញយកប្រតិទិនដូចខាងក្រោម ។ ចែកចាយបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅលើអ៊ិនធើរណិតដោយប្រើ #បំភ្លឺពិភពលោក ។

សូមយកប្រតិទិនការ​បម្មឆ្នាំនេះ #បំភ្លឺពិភពលោក

ថ្ងៃទី ១

ផ្ញើសារដែលលើកតម្កើង ។

Day 2

ចែករំលែកគំរូល្អរបស់នរណាម្នាក់ ។

ថ្ងៃទី 3

សួរសុខទុក្ខនរណាម្នាក់ ។ ស្តាប់ ។

ថ្ងៃទី 4

ទៅហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយមនុស្សថ្មី ។

ថ្ងៃទី 5

ចែករំលែកទេព្យកោសល្យរបស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់ ។

ថ្ងៃទី 6

បរិច្ចាគដល់ជនក្រីក្រ ។

ថ្ងៃទី 7

ធ្វើអ្វីមួយល្អដល់សមាជិកគ្រួសារ ។

ថ្ងៃទី 8

ចែករំលែកគំនិតដ៏បំផុសដល់មិត្តម្នាក់ដែលត្រូវការការលើកទឹកចិត្ត ។

ថ្ងៃទី 9

ជួយដល់ចាស់ជរា ។

ថ្ងៃទី 10

លើកទឹកចិត្តដល់នរណាម្នាក់ !

ថ្ងៃទី 11

ទូរសព្ទទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ ។

ថ្ងៃទី 12

សរសើរដល់នរណាម្នាក់នៅថ្ងៃនេះ ។

ថ្ងៃទី 13

សរសេរថ្លែងអំណរគុណដល់នរណាម្នាក់ ។

ថ្ងៃទី 14

មានពេលនៅតែពីរនាក់នឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ។

ថ្ងៃទី 15

និយាយអំពីបព្វការីជនជាមួយគ្រួសារអ្នក ។

ថ្ងៃទី 16

ដាក់ផែនការដើម្បីជួបនឹងគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ ។

ថ្ងៃទី 17

ញញឹមទៅមនុស្សដែលអ្នកឃើញនៅថ្ងៃនេះ ។

ថ្ងៃទី 18

នៅជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលឈឺ ។

ថ្ងៃទី 19

ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដែលផ្ដល់ដំបូន្មាន ។

ថ្ងៃទី 20

សរសេរអ្វីមួយដែលវិជ្ជមាននៅលើអ៊ិនធើរណែត ។ 

ថ្ងៃទី 21

អញ្ជើញនរណាម្នាក់ដែលឯកោឲ្យធ្វើអ្វីមួយ ។

ថ្ងៃទី 22

អញ្ជើញនរណាម្នាក់មកសាសនាចក្រ ។

ថ្ងៃទី 23

នាំយកអាហារទៅចែកដល់អ្នកជិតខាង ។

ថ្ងៃទី 24

អរគុណដល់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកចំពោះអ្វីៗដែលពួកគាត់បានធ្វើ ។

ថ្ងៃទី 25

រីករាយថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ ! សូមគិតពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ បានធ្វើសម្រាប់អ្នក ហើយសូមចែកចាយអំពីវា ។

ថ្ងៃទី 26

បង្វែរសំណូមពរការបំភ្លឺពិភពលោកឲ្យទៅជាការចូលឆ្នាំថ្មីដ៏រីករាយ ។

ជំនឿដ៏សំខាន់

ព្រះគឺជាព្រះវរបិតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ ។ ទ្រង់មានផែនការនៃសុភមង្គលមួយសម្រាប់យើងម្នាក់ៗ ។ យើងនៅលើផែនដីនេះដើម្បីរស់នៅតាមសេចក្ដីជំនឿ ជួយមនុស្សដទៃ ហើយរៀនរីកចម្រើនឡើង ។ ព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកជួយយើង ( សូមមើល យ៉ូហាន ៣:១៦ ) ។ តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ យើងអាចទទួលបានការអភ័យទោសពីអំពើបាបរបស់យើង រស់ឡើងវិញ និងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងម្ដងទៀត ។

យើងមិនឯកោទេ កាលយើងស្វែងរកពរជ័យទាំងនេះ ។ ព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងសន្យាថានឹងឆ្លើយតបយើង នៅពេលយើងអធិស្ឋាន ។ ព្រះក៏ប្រទានដល់យើងនូវការណែនាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីប និងព្រះគម្ពីរមរមន និងតាមរយៈព្យាការីនៅរស់នាសព្វថ្ងៃនេះផងដែរ ។ យើងត្រូវព្យាយាមស្គាល់ និងធ្វើតាមព្រះទ័យរបស់ព្រះ ស្រឡាញ់មនុស្សដទៃ ហើយរស់នៅដោយសុចរិត ។ បេសកកម្មរបស់សាសនាចក្រគឺដើម្បីជួយយើងឲ្យប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៃជីវិតនេះ ហើយជួយយើងឲ្យធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដើម្បីយើងនឹងមានភាពស័ក្ដិសមចំពោះពរជ័យទាំងអស់ ដែលព្រះសព្វព្រះទ័យប្រទានដល់យើង ។

បងប្អូនគឺជាបុត្ររបស់ព្រះ ។ ដោយសារទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ ជាញឹកញាប់យើងហៅព្រះថាជាព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើង ។ នៅក្នុងព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់ យើងទាំងអស់មានភាពស្មើគ្នា ហើយស័ក្ដិសមទទួលបានសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសុភមង្គល ។ ដោយសារព្រះជ្រាបពីអ្វីៗទាំងអស់ ទ្រង់យល់ពីយើងម្នាក់ៗជាលក្ខណៈបុគ្គល ។ ទ្រង់ជ្រាបពីភាពខ្លាំង ភាពទន់ខ្សោយ សេចក្ដីសង្ឃឹម និងការភ័យខ្លាចរបស់យើង ។ ព្រះវរបិតាសួគ៌ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមានអំណត់ធន់ និងអភ័យទោស ។ មិនថាយើងជានរណា ឬថាយើងបានធ្វើអ្វីនោះទេ ព្រះសព្វព្រះទ័យឲ្យយើងឈោងរកទ្រង់ ដើម្បីទ្រង់អាចជួយយើងបាន ។ នៅពេលយើងងាកទៅរកទ្រង់ យើងនឹងដកពិសោធន៍នូវអំណរដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ។

ព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ឲ្យលើកដាក់លើព្រះអង្គទ្រង់នូវអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា ដែលបានរស់នៅលើផែនដី ដើម្បីយើងអាចទទួលបានការអភ័យទោស ( សូមមើល យ៉ូហាន ៣:១៦ ) ។ ព្រះយេស៊ូវក៏បានយកឈ្នះលើសេចក្ដីស្លាប់ផងដែរ ដើម្បីយើងអាចរស់នៅម្ដងទៀត ។ ពលិកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវជំនួសឲ្យយើងអាចធ្វើទៅបាន ដោយសារតែទេវភាព និងព្រះជន្មដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់ ។

កាលយើងឆ្លងកាត់ជីវិតនេះ យើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើខុស ហើយធ្វើរឿងដែលយើងស្ដាយក្រោយ ។ ប៉ុន្ដែដរាបណាយើងព្យាយាមខំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ហើយអធិស្ឋានទៅព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងសូមការអភ័យទោស នោះយើងអាចបានស្អាតម្ដងទៀត ។ យើងទាំងអស់គ្នាជំពាក់គុណចំពោះសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ និងព្រះប្រោសលោះរបស់យើង គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។

គម្ពីរប៊ីបគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ។ វាគឺជាការចងក្រងគម្ពីរដ៏ពិសិដ្ឋជាច្រើន ដែលបានសរសេរដោយពួកព្យាការី និងអ្នកប្រវត្តិសាស្ដ្រពីបុរាណ ។ អ្នកនិពន្ធទាំងនេះបានកត់ត្រាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះ និងរាស្ដ្ររបស់ទ្រង់អស់រយៈពេលជាង ៤០០០ ឆ្នាំហើយ ។ ពាក្យពេចន៍ដ៏បំផុសគំនិតរបស់ពួកលោកគឺជាអ្វីដែលយើងស្គាល់នាសព្វថ្ងៃនេះថាជា ព្រះគម្ពីរប៊ីបដ៏បរិសុទ្ធ ។

ការធ្វើតាមការបង្រៀនដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីប ជួយយើងឲ្យដឹងថាព្រះជានរណា រៀនពីមនុស្សល្អៗដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ ហើយយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបដែលទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ្យយើងរស់នៅ ។

ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាកំណត់ត្រាបុរាណមួយ ដែលបង្រៀនអំពីព្រះយេស៊ូវ និងគូសបញ្ជាក់ពីការយាងរបស់ទ្រង់ទៅទ្វីបអាមេរិកពីបុរាណ ។ គឺដូចជាព្រះបានមានបន្ទូលទៅម៉ូសេ និងណូអេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបដែរ ទ្រង់ក៏បានណែនាំព្យាការីរបស់ទ្រង់នៅដែនដីអាមេរិកឲ្យរក្សាកំណត់ត្រាមួយអំពីការបង្រៀន និងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ ។ ពាក្យពេចន៍ក្នុងព្រះគម្ពីរមរមនបញ្ជាក់ពីព្រះជន្ម និងការងារបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវ ព្រមទាំងទង្វើរបស់ទ្រង់ក្នុងការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាប និងការយកឈ្នះលើសេចក្ដីស្លាប់ ។

បុរស ស្រ្ដី និងក្រុមគ្រួសារក្នុងព្រះគម្ពីរមរមនបានពុះពារនឹងឧបសគ្គក្នុងជីវិត គឺដូចជាយើងដែរ ។ យើងអាចឃើញខ្លួនយើងក្នុងដំណើររឿងរបស់ពួកគេ ហើយទទួលបានការបំផុសគំនិតឲ្យធ្វើកាន់តែប្រសើរឡើង និងជួយមនុស្សដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរ ។

ព្រះបានបញ្ជូនយើងមកកាន់ផែនដីឲ្យរៀន និងរីកចម្រើនឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍ ទាំងបទពិសោធន៍រីករាយ និងឈឺចាប់ ។ ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសរវាងត្រូវ និងខុស ប៉ុន្ដែសន្យាប្រទានពរជ័យដ៏អស្ចារ្យដល់អស់អ្នកដែលធ្វើតាមទ្រង់ ។ ឧបសគ្គនោះគឺការមានសេចក្ដីជំនឿលើផែនការរបស់ទ្រង់ ទោះជាយើងមិនមានចម្លើយទាំងអស់ក្ដី ។

ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុស នោះព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមក ដើម្បីយើងអាចបានសម្អាត និងទទួលបានការអភ័យទោស ។ ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យយើងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញ ទៅរស់នៅជាមួយព្រះ ។ នៅពេលយើងទទួលយកព្រះយេស៊ូវ ហើយធ្វើតាមគំរូរបស់ទ្រង់ នោះយើងលែងមានភាពអាត្មានិយម ហើយអាចរីករាយនឹងសេចក្ដីស្រឡាញ់ សេចក្ដីសុខសាន្ដ និងសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យ ។

ក្រុមគ្រួសារគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃផែនការរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌យើងសម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើង ។ យើងបានកើតមកក្នុងគ្រួសារមួយ ។ យើងចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងគ្រួសារដ៏រឹងមាំ ។ គេហដ្ឋានអាចជាកន្លែងមួយ ដែលយើងមានអារម្មណ៍គាំទ្រ សុវត្ថិភាព និងក្ដីស្រឡាញ់ ។ ព្រះមិនសព្វព្រះទ័យឲ្យចំណងគ្រួសារបញ្ចប់ នៅពេលយើងស្លាប់នោះទេ ។ ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមទ្រង់ នោះយើងអាចរួបរួមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់ ។ រៀនពីរបៀបដែលការណ៍នេះអាចកើតមាន តាមរយៈការជួបជាមួយនឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ។

យើងបានរស់នៅជាមួយព្រះ ពីមុនយើងបានមកកាន់ផែនដីនេះ ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះលើសេចក្ដីស្លាប់ នោះយើងនឹងបន្ដរស់នៅ ក្រោយពីយើងស្លាប់ទៅ ។ ការស្លាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ព្រះ ។ ខណៈយើងទួញយំដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដែលយើងបានបាត់បង់ វាមានសេចក្ដីសង្ឃឹម—ការស្លាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់ឡើយ ។ ដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើង ក្រោយពីបងប្អូនស្លាប់ទៅ សូមជួបនឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ។

ComeUntoChrist.org Chat is typing...