ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kāds ir manas dzīves mērķis?

Kas es esmu? Kāpēc es esmu šeit? Kas notiks, kad es nomiršu? Uzzini vairāk par dzīves mērķi un atklāj Dieva ieceri attiecībā uz tevi, apgūstot atjaunotās Jēzus Kristus mācības.

Uzzini vairāk par Jēzu Kristu

Es gribu:

Kas mēs esam

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir oficiālais nosaukums reliģijai, ko bieži dēvē par mormoņu baznīcu. Pirmkārt un galvenokārt mēs tāpat kā pārējie kristīgo konfesiju pārstāvji ticam, ka Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs un Dieva Dēls.

Lai gan mums kā Pēdējo dienu svētajiem ir dažāda izcelsme un dzīves pieredze, mūs visus vieno ziedošanās Jēzum Kristum.. Šajā mājaslapā esam apkopojuši Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu stāstus par to, cik liela nozīme viņu dzīvē ir ticībai.

Uzzini vairāk par ticību