Glābēja nolūks

IKVIENS NO MUMS PIEDZĪVO PĀRBAUDĪJUMUS UN SIRDSSĀPES

Grūtības ir daļa no mūsu dzīves. Mēs visi ejam tām cauri. Taču šiem smagajiem brīžiem ir jēga.MĒS PIEĻAUJAM KĻŪDAS, JO ESAM MIRSTĪGI

Mēs esam šeit, lai mācītos. Un mācīšanās ietver kļūdīšanos. Taču, pateicoties savai pieredzei, mēs varam augt.PAR SPĪTI MŪSU LABĀKAJIEM PŪLIŅIEM, MĒS ESAM ŠĶIRTI NO DIEVA

Mēs attālināmies no Viņa, izvēloties nošķirties. Dažkārt mēs to darām apzināti, izvēloties nepaklausīt Dievam. Bet citkārt mēs to izdarām pavisam neapzināti. Šī nošķirtība dara mūs nelaimīgus.MUMS IR NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA

Mēs nevaram paveikt visu, kas nepieciešams, pašu spēkiem. Mums ir vajadzīgs kāds, kas redz kopainu, kad mēs to nespējam saskatīt. Kāds, kuram ir šķīsta motivācija. Sabiedrotais. Draugs. Aizstāvis.KĀDS, KURŠ VISĀ PILNĪBĀ SAPROT, KO MĒS PIEDZĪVOJAM

Vai jūs varētu apgalvot, ka jebkad esat satikuši kādu, kurš visā pilnībā zina, kā jūs jūtaties? Kādu, kurš visā pilnībā saprot, ko jums nākas pieredzēt? Ir kāda persona, kas patiesi zina, kam jūs ejat cauri, jo Viņš pats ir izgājis caur to visu.MUMS NEPIECIEŠAMS KĀDS, KURŠ VAR PALĪDZĒT MUMS LABOT SAVAS KĻŪDAS UN DZIEDĒT RĒTAS

Ir kāda persona, kas var dziedēt visus ievainojumus un labot ikvienu kļūdu. Sāpēm un nožēlai nav jāturpinās mūžīgi.ŠIS KĀDS VAR PĀRVARĒT ATTĀLUMU STARP MUMS UN DIEVU

Ja esam attālinājušies no tā, kas dara mūs laimīgus, mēs varam rast cerību apziņā, ka pastāv iespēja atgriezties. Nākotne nav akmenī kalta. Mums ir draugs, kurš var atvest mūs atpakaļ pie Dieva un izlīdzināt visas mūsu neveiksmes.ŠIS KĀDS IR GLĀBĒJS. ŠIS GLĀBĒJS IR JĒZUS KRISTUS.

Viņš piedzima pirms daudziem gadiem, maziņā pilsētiņā. Viņš dzima, lai dziedētu salauztas sirdis. Viņš dzima, lai stiprinātu mūs mūsu vājībās. Viņš dzima, lai atbrīvotu mūs no mūsu nastām un palīdzētu no jauna apvienoties ar Dievu Tēvu. Pateicoties tam, ka Kristus piedzima, mēs varam atdzimt. Jo mums #GlābējsIrDzimis.KĀ MĒS JAU ŠOBRĪD VARAM IZMANTOT TO, KO MUMS PIEDĀVĀ GLĀBĒJS?

Jēzus Kristus piedzima un atdeva Savu dzīvību, lai ikvienam cilvēkam būtu iespēja pašam noteikt savu nākotni. Viņš cieta, lai mēs varētu izvēlēties neciest. Lai mēs varētu izvēlēties labo, nevis slikto, lai mēs varētu izvēlēties mainīties, ja esam atklājuši, ka ejam nepareizā virzienā. Vislielāko labumu no šīs dāvanas mēs varam gūt, izvēloties sekot Viņam. Pieņemot Viņa labvēlību caur grēku nožēlu. Izdarot šo izvēli, mēs izvēlamies būt laimīgi.KO TAS NOZĪMĒ — SEKOT KRISTUM JAU ŠODIEN?

Mēs izvēlamies sekot Jēzum Kristum, uzklausot Viņa vārdus un sekojot Viņa piemēram. Viņš ir devis mums vadītājus, kas rāda mums, kā vislabāk dzīvot — kā dzīvot priekpilni un jēgpilni.