#Aleluja par …

Prieku par jauno dzīvi, ko nodrošina Jēzus Kristus upuris, var izteikt ne tikai vārdos. Šie GIF faili palīdz parādīt, kādas svētības mēs saņemam savā dzīvē, pateicoties Jēzum Kristum.

#Aleluja par piedošanu!

Efeziešiem 4:32: Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

lejupielādēt Skatīt visu