Lieldienu nedēļa

Pēdējā Jēzus Kristus dzīves nedēļa izmainīja pasauli uz visiem laikiem. Uzzini, kā katra Viņa pēdējās nedēļas diena mums var palīdzēt labāk saprast Viņa brīnumaino misiju — gan to, ko Viņš paveica toreiz, gan to, ko Viņš turpina darīt tagad.
 • Jēzus Kristus triumfējoši ieradās Jeruzālemē, un Viņa sekotāji godbijīgi Viņa ceļā izklāja drānas un palmu lapas. Šī nebija pirmā reize, kad Viņš ieradās pilsētā. Trīs gadus ilgās kalpošanas laikā Viņš staigāja pa Svēto Zemi, mācot, veicot brīnumus un izplatot Sava evaņģēlija gaismu. Taču šajā reizē Jēzus Kristus gatavojās paveikt Savu vissvarīgāko brīnumu.

  Tāpat kā darot visu pārējo, arī ienākot pilsētā, Viņš piepildīja pravietojumu. Viņa ierašanās Jeruzālemē ir spēcīgs pierādījums tam, ka Dievs tur Saviem bērniem dotos solījumus. Mūsu Debesu Tēvs mums nodrošināja ceļu, lai mēs varētu pārvarēt grēku un nāvi. Šis ceļš ir Viņa Dēls, Jēzus Kristus.

 • Viena no pirmajām lietām, ko Jēzus darīja, ierodoties Jeruzālemē, bija tempļa apmeklēšana. Atrodoties Sava Tēva namā, Jēzus redzēja, ka daudzi tirgotāji pirka un pārdeva mantas garāmejošajiem ļaudīm. Runājot ar neapšaubāmām pilnvarām, Viņš pavēlēja viņiem atstāt templi.

  Jeruzālemes tempļa šķīstīšana bija drosmīga rīcība. Arī mēs varam gūt drosmi, zinot, ka Jēzus Kristus darīja to, kas bija pareizi, neatkarīgi no tā, vai tas sabiedrībā bija pieņemts vai nē. Sekojot Viņam, mēs saņemam spēku, lai rīkotos tāpat.

 • Jēzus uzturēšanās Jeruzālemē nepalika varasvīru nepamanīta. Jūtot, ka Jēzus apdraud viņu autoritāti, viņi centās Viņu nomelnot. Tempļa kalnā viņi iztaujāja Jēzu, cerot, ka dzirdēs ko tādu, ko varēs pret Viņu izmantot. Taču Jēzus iedvesmas pilnās atbildes neatklāja neko noziedzīgu, un Viņa ienaidnieki paši palika negodā.

  Neskatoties un neticamo pretestību, Jēzus Kristus turpināja Savu darbu. Pateicoties Viņa mīlestībai, ko Viņš pret mums izjūt, mums nav jāstājas pretī dzīves grūtībām vieniem pašiem. Lūdzot Viņa palīdzību, mēs varam pārvarēt pat vislielākos pārbaudījumus.

 • Nav zināms, kas notika trešdienā. Tomēr, tā vietā, lai koncentrētos uz to, kur Jēzus atradās, mēs varam pievērsties tam, ko Jēzus mācīja Savas kalpošanas laikā.

  Jēzus bija skolotāju Skolotājs. Atverot savas sirdis Viņam, mēs varam uzzināt atbildes uz mūsu dzīves svarīgākajiem jautājumiem. Bet, lai tas notiktu, mums ir jābūt tādiem, kādi bija Viņa mācekļi, — pazemīgiem un patiesiem.

 • Jēzus, kopā ar Saviem apustuļiem, ieturēja Pashā svētku mielastu, ko tagad bieži mēdz dēvēt par Pēdējām vakariņām. Viņš dalījās Savā mīlestībā ar viņiem — gan caur to, ko Viņš teica, gan to, ko darīja. Pēc tam viņi kopā iegāja klusā dārzā, ko sauca par Ģetzemani. Bet to, kas notika tālāk, Jēzum bija jāpārvar vienatnē. Viņš lūdza Dievu, un Viņu pārņēma neizmērojamas ciešanas. Šis bija Jēzus Kristus misijas kulminācijas sākums. Viņš uzņēmās pasaules grēkus.

  Lai gan Jēzus Kristus nodzīvoja perfektu dzīvi, Viņš samaksāja par visiem mūsu grēkiem. Tas bija upuris, ko varēja uzņemties tikai Viņš, un Viņš to darīja labprātīgi — gan tevis dēļ, gan mūsu visu dēļ.

 • Pašā rīta agrumā Jēzus tika nodots vietējo varas iestāžu rokās. Pēc vairākām piedzīvotām pārestībām Viņš tika notiesāts uz nāvi un piesists krustā. Tajā pašā pēcpusdienā Viņš nomira pie krusta, Viņa apustuļiem un apsūdzētājiem klātesot.

  Pateicoties Jēzus Kristus lielajām ciešanām, Viņš pilnībā spēj izprast gan mūsu fiziskās, gan garīgās sāpes. Tā kā Viņš pārvarēja nāvi, lai atkal dzīvotu, Viņam ir vara mums palīdzēt pārvarēt visus mūsu dzīves pārbaudījumus, lai arī cik tumši un grūti tie liktos.

 • Nakts, pirms Jēzus Kristus ķermenis tika ielikts kapa vietā. Svētajos Rakstos tikpat kā nav rakstīts par dienu pēc Jēzus krustā sišanas.

  Visticamāk, šī bija dziļu pārdomu diena Viņa sekotājiem un viņu ģimenēm. Arī tu ar savu ģimeni vari atvēlēt laiku, lai patiesi apdomātu, kam Jēzus Kristus gāja cauri un kāpēc Viņš to vēlējās darīt.

 • Agrā rītā Jēzus sekotāja un draudzene, Marija Magdalēna, devās pie Jēzus Kristus kapa, lai parūpētos par Viņa ķermeni. Par pārsteigumu, viņa atklāja, ka kapa vieta bija tukša. Taču viņa tur neatradās viena. Viņu uzrunāja kāds vīrs, kurš, viņasprāt, bija dārznieks. Bet tad Viņš uzrunāja viņu vārdā un teica: „Marija!” Un viņa redzēja, ka tas bija Jēzus. Kristus ir dzīvs.

  Jēzus Kristus pārvarēja nāvi un tika augšāmcelts, un tādēļ, ka Viņš dzīvo, arī mēs reiz atkal dzīvosim. Tādēļ, ka Viņš dzīvo un bija dzīvs ne tikai trešajā dienā, bet ir dzīvs arī šodien un ikkatru dienu, mēs varam Viņu uzmeklēt.