ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā Baznīca finansē savu darbību?

Oficiālā atbilde

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, teica: „Mūsu galvenais ienākumu avots ir senais desmitās tiesas likums. No mūsu cilvēkiem tiek sagaidīts, ka viņi maksās 10 procentus no saviem ienākumiem, lai virzītu uz priekšu Baznīcas darbu. Ievērojami un brīnišķīgi ir tas, ka viņi to dara. Desmitā tiesa nav tik daudz naudas jautājums, kā tas ir ticības jautājums. Tā kļūst par privilēģiju un iespēju, nevis par nastu. Mūsu cilvēki tic Dieva vārdam, kā tas izklāstīts Maleahija grāmatā, ka Tas Kungs atvērs debesu logus un liks svētībām pa tiem pārpilnībā nolīt pār viņiem (Maleahija 3:8-10). Pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē ir aizkustinoša un saviļņojoša liecība par šo Tā Kunga likumu, ar ko tiek finansēts Viņa darbs.”