ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kāda ir Baznīcas nostāja par abortu?

Oficiālā atbilde

1973. gadā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais Prezidijs izdeva šādu paziņojumu par abortu, kas ir piemērojams arī šodien:

„Baznīca ir pret abortiem un mudina Baznīcas locekļus nepiekrist veikt abortu un neveikt abortu, izņemot retus gadījumus, kad kompetents mediķis nosaka, ka mātes dzīvība vai veselība ir nopietni apdraudēta vai kad grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā un mātei izraisījusi smagu emocionālu traumu. Pat tādos gadījumos lēmums par tā veikšanu būtu jāpieņem tikai pēc konsultēšanās ar vietējiem priesterības vadītājiem un pēc dievišķa apstiprinājuma saņemšanas caur lūgšanu.”