ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir Bībele Pēdējo dienu svētajiem? Vai viņi uzskata to par Svētajiem Rakstiem un Dieva vārdu?

Oficiālā atbilde

Lielākā daļa no mūsu Svētajiem Rakstiem ir dota caur apustuļiem un praviešiem. Caur apustuļiem un praviešiem Dievs ir devis Saviem bērniem svētus pierakstus, ko sauc par Svētajiem Rakstiem. Svētie Raksti var tev palīdzēt labāk iepazīt Dievu, Viņa mīlestību pret tevi un Viņa mācības. Visplašāk pazīstamais Svēto Rakstu sējums kristīgajā pasaulē ir Bībele. Pēdējo dienu svētie papildus Bībelei par Svētajiem Rakstiem uzskata šādas grāmatas:

  • Mormona Grāmatu: Vēl vienu liecību par Jēzu Kristu; pierakstu par Amerikas seno iedzīvotāju Dieva darbiem (2000 g. pr. Kr. – 400 g. pēc Kr.);
  • Mācību un Derības; dievišķu atklāsmju un iedvesmotu deklarāciju krājumu, kas dotas Dieva valstības nodibināšanai un regulēšanai uz Zemes pēdējās dienās (1830. g. pēc Kr. – 1978. g. pēc Kr.);
  • Dārgo Pērli; izlasi no Džozefa Smita atklāsmēm, tulkojumiem un rakstiem.