ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir bīskapija/stabs/draudze?

Oficiālā atbilde

Mūsu vietējās grupas sauc par bīskapijām (vai draudzēm, ja grupas ir mazākas). Tās tiek veidotas pēc ģeogrāfiskā izvietojuma, un Baznīcas locekļi apmeklē to bīskapiju vai draudzi, kas atrodas tuvāk viņu mājām. Tā kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācību līdzekļi ir saskanīgi visās bīskapijās un draudzēs, cilvēks var studēt tās pašas mācības neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā viņš apmeklē baznīcu. Katras bīskapijas garīgo vadītāju sauc par bīskapu (vai draudzēs — par draudzes prezidentu). Viņš ir grupas loceklis, kuram tika palūgts brīvprātīgi kalpot šajā aicinājumā. Vairākas bīskapijas veido stabu, un staba vadītājs ir staba prezidents. Termins „stabs” nav atrodams Jaunajā Derībā, tas ir ņemts no Vecās Derības līdzības par telti, kurā šo „telti” jeb baznīcu tur un balsta stabi (skat. Jesajas 54:2).

Bīskapija vai draudze ir cilvēku grupa, kurā Baznīcas locekļi veido draudzīgas attiecības un palīdz cits citam. Baznīcas locekļi cenšas dzīvot pēc senatnes pravieša vārdiem, kurš mācīja, ka tad, kad mēs esam kristīti, mēs „[esam] gatavi nest viens otra slogus, lai tie kļūtu viegli” un „[esam] gatavi sērot ar tiem, kas sēro; jā, un mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums” (Mormona Grāmata, Mosijas 18:8-9). Kalpojot Baznīcas locekļi atvieglina cits cita slogus un pauž savu mīlestību.