ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Vai Pēdējo dienu svētie piekopj daudzsievību?

Oficiālā atbilde

Prezidents Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, 1998. gadā izteica šādu paziņojumu attiecībā uz Baznīcas nostāju par poligāmiju:

„Šai Baznīcai nav nekāda sakara ar tiem, kas praktizē poligāmiju. Viņi nav šīs Baznīcas locekļi. … Ja tiek atklāts, ka kāds no mūsu Baznīcas locekļiem piekopj daudzsievību, viņš vai viņa tiek izslēgts no Baznīcas, kas ir visnopietnākais sods, ko Baznīca var uzlikt. Tie, kas to piekopj, ne tikai tieši pārkāpj valsts likumu — tie pārkāpj arī šīs Baznīcas likumu.”

Dažādos laikmetos Tas Kungs ir pavēlējis Saviem ļaudīm piekopt daudzsievību. Piemēram, Viņš deva šo pavēli Ābrahāmam, Īzākam, Jēkabam, Mozum, Dāvidam un Salamanam (Mācība un Derības 132:1). Citos laikos Tas Kungs ir devis citādus norādījumus. Mormona Grāmatā Tas Kungs teica pravietim Jēkabam, ka „tur nebūs būt nevienam vīram jūsu vidū, kā tikai tam, kas ir ar vienu sievu, un blakussievas viņam nebūs būt nevienas … Jo, ja Es gribēšu radīt Sev pēcnācējus, saka Tas Kungs Cebaots, Es pavēlēšu Savai tautai; citādi viņi paklausīs tām lietām” (Jēkaba gr. 2:27-30).

Šajā atklāšanā Tas Kungs pavēlēja dažiem no agrīnajiem svētajiem piekopt daudzsievību. Šī pavēle bija izaicinājums pravietim Džozefam Smitam un tiem, kas bija viņam līdzās, ieskaitot Brigamu Jangu un Hiberu Č. Kimbalu, taču viņi tai paklausīja. To regulēja Baznīcas vadītāji. Tiem, kas to veica, vajadzēja saņemt atļauju, un laulībām bija jānotiek ar priesterības saistošo spēku. 1890. gadā prezidents Vilfords Vudrafs saņēma atklāsmi, ka Baznīcas vadītājiem jāpārstāj mācīt daudzsievības piekopšana (Oficiālā Deklarācija — 1).

Tā Kunga likums par laulību ir vienlaulība (monogāmija), ja vien Viņš nepavēl citādi, lai palīdzētu nodibināt Israēla namu (skat. Encyclopedia of Mormonism 3. sēj., 1091.-1095. lpp.).