ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā Pēdējo dienu svētie izprot Dieva esamību?

Oficiālā atbilde

Dievs ir pilnīgs, viszinošs un visvarens — Visuma valdnieks. Viņš ir arī žēlsirdīgs, laipns un taisnīgs. Viņš ir mūsu Tēvs Debesīs. Mēs esam radīti pēc Viņa tēla (1. Mozus 1:27). Viņam ir ķermenis, kas līdzinās mūsējam, taču Dieva ķermenis ir nemirstīgs, pilnīgs un ar tādu godību, ko ar vārdiem nevar aprakstīt. Viņš pazīst un mīl katru no mums individuāli, jo esam Viņa bērni. Viņam ir iecere, lai palīdzētu Saviem bērniem rast prieku šajā dzīvē un atgriezties, lai viņi dzīvotu kopā ar Viņu pēc šīs dzīves.