ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādas svētības var saņemt, lasot Mormona Grāmatu, Bībeli un citus Svētos Rakstus?

Oficiālā atbilde

Studējot Svētos Rakstus, tu tuvināsies Dievam un spēsi dzīvot taisnīgāk. Svēto Rakstu studēšana tev sniegs lielāku prieku, cerību un izpratni par Dieva ieceri un tavu vietu šajā iecerē.

Jēzus Kristus tevi aicina baudīt Viņa vārdus (skat. Mormona Grāmata, 2. Nefija 32:3). Tas nozīmē ko vairāk par Rakstu paviršu lasīšanu. Tas nozīmē tos studēt, apdomāt, salīdzināt pantus, mācīties pantus no galvas, glabāt tos kā dārgumu un priecāties par tiem.

Ja tu baudīsi Svētos Rakstus, lūgsi Dievu pēc izpratnes, Svētais Gars tev darīs zināmu, ka tie ir patiesi (skat. Mormona Grāmata, Moronija 10:4, 5). Tu tuvināsies Dievam. Pieaugs tava ticība Jēzum Kristum un mīlestība pret Viņu. Tāpat pieaugs tava vēlme darīt labu un līdzināties Viņam.