ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kāpēc jums ir 12 apustuļi? Tiem vajadzēja būt tikai Jēzus Kristus laikā, un tos nevajag aizvietot ar jauniem apustuļiem.

Oficiālā atbilde

Lasot Jauno Derību — notikumus Apustuļu darbu 1. nodaļā, kur 11 apustuļi Pētera vadībā izvēlējās Matiju par jauno apustuli Jūdas vietā, top skaidrs, ka pēc tam, kad Jēzus bija aicinājis Savus 12 apustuļus, divpadsmito kvorumam bija jāturpina pastāvēt sākotnējā sastāvā.

Par apustuli tika izraudzīts arī Pāvils, daudzu Jaunās Derības grāmatu autors. Pāvils norāda, ka baznīca ir celta uz apustuļu un praviešu pamata (Efeziešiem 2:19-20) un uzskaita viņu amata pienākumus — lai mēs visi sasniegtu vienību ticībā (skat. Efeziešiem 4:11-14).
(Skat. tematu Apustulis Svēto Rakstu ceļvedī.)