ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādas ir Pēdējo dienu svēto (mormoņu) sievietes? Vai Pēdējo dienu svētie tic vīriešu un sieviešu vienlīdzībai?

Oficiālā atbilde

Apustulis Pāvils mācīja, ka „ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu Kungā” (1. korintiešiem 11:11). Laulības attiecībās, tāpat kā Dieva priekšā, vīrieši un sievietes ir vienlīdz svarīgi.

Saskaņā ar Dieva ieceri tēviem ir jāpārrauga un jāmāca sava ģimene mīlestībā un taisnīgumā. Viņu pienākums ir rūpēties par savas ģimenes dzīves vajadzību apmierināšanu un aizsardzību. Mātes galvenokārt ir atbildīgas par savu bērnu audzināšanu. Pildot šos svētos pienākumus, tēviem un mātēm ir jāsadarbojas kā līdzvērtīgiem partneriem, palīdzot viens otram. (Avots: „Ģimene — Vēstījums pasaulei”, ko caur Tā Kunga iedvesmu sarakstījuši divpadsmit mūsdienu apustuļi.)

Abiem vecākiem ir jārūpējas par saviem bērniem un viņi jādisciplinē. Vecākiem ir svarīgi vienoties par ģimenes mērķiem un vēlēties tos sasniegt kopā ar saviem bērniem. Ja vecāki nedzīvo saticīgi un tiem nav savstarpējas cieņas, bērni var apjukt un zaudēt uzticību saviem vecākiem. Abiem vecākiem vajadzētu būt vienotiem un cieši iesaistītiem savu bērnu audzināšanā.