ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ bija nepieciešama evaņģēlija atjaunošana? Vai tad mums nav vienmēr bijusi Bībele?

Oficiālā atbilde

Pēc Kristus apustuļu nāves notika vispārēja atkrišana no patiesības. To sauc par Atkrišanu (Amosa 8:11-12; Ap. d. 20:29-30; 2. Timotejam 4:3).

Kad Jēzus Kristus dzīvoja uz Zemes, Viņš izveidoja Savu Baznīcu. Pēc Viņa uzkāpšanas debesīs Viņa apustuļi turpināja Viņa darbu Viņa vadībā caur atklāsmi un ar Viņa priesterības pilnvarām.

Pēc tam, kad apustuļi un daudzi taisnīgi Baznīcas locekļi bija nogalināti un citi Baznīcas locekļi atkrita no patiesības, Tas Kungs paņēma priesterības pilnvaras un Savu Baznīcu no Zemes. Bez Dieva priesterības pilnvarām Baznīca vairs nebija tāda, kādu to bija nodibinājis Kristus. Priekšraksti tika izmainīti, un daudzas vienkāršas un skaidras patiesības nozaudētas. Kaut arī daudzi labi cilvēki un daļa patiesības palika, sākotnējā Baznīca bija zudusi.

Apustuļi bija pravietojuši par šo atkāpšanos no ticības jeb Atkrišanu. Viens piemērs ir Pāvila vēstule tesaloniķiešiem (2. tesaloniķiešiem 2:1-3).

Apustulis Pēteris pravietoja par „atspirgšanas laikiem” pirms Kristus Otrās Atnākšanas (Ap. d. 3:19-21). Kristus Baznīcai un Viņa pilnvarām vajadzēja tikt atjaunotām uz Zemes, jo tās bija nozaudētas Atkrišanas dēļ. Atjaunošana padarīja par iespējamu visiem atkal saņemt visas Jēzus Kristus evaņģēlija svētības.

Džozefa Smita Pirmā vīzija iezīmēja Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanas sākumu uz Zemes. Turpmākajos gados Kristus atjaunoja Savu priesterību un reorganizēja Savu Baznīcu. Viņš turpināja atklāt patiesības Saviem praviešiem un atjaunot svētības, kas bija uz laiku paņemtas prom no Zemes.