ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Pēdējo dienu svētie tic, ka Jēzus Kristus ir viņu Glābējs. Kādēļ mums ir nepieciešams Glābējs?

Oficiālā atbilde

Tu vari saņemt savu grēku piedošanu, pateicoties Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai, ja nožēlo savus grēkus. Debesu Tēvs zināja, ka reizēm mēs veiksim nepareizas izvēles, tāpēc Viņš nodrošināja veidu, lai mēs varētu saņemt piedošanu par saviem grēkiem (Jāņa 3:16). Viņš deva Glābēju, Jēzu Kristu, kurš izcieta par mūsu grēkiem Ģetzemanes dārzā un pie krusta, lai mēs varētu saņemt piedošanu, kad no sirds nožēlojam savus grēkus (Mormona Grāmata, Mosijas 4:6).

Kad mēs no sirds nožēlojam grēkus, mēs:

  • atzīstamies grēkā Dievam un ikvienam cilvēkam, kam mūsu grēks ir nodarījis ļaunu. Smagu grēku gadījumā jāatzīstas priesterības vadītājiem ar atbilstošām pilnvarām;
  • lūdzam piedošanu Dievam un ikvienam cilvēkam, kam mūsu grēks ir nodarījis ļaunu;
  • kad vien iespējams, izlabojam nodarīto kaitējumu;
  • atmetam savus grēkus;
  • cenšamies turēt baušļus.

Patiesa grēku nožēlošana sniedz mieru un piedošanu. Dievs ir apsolījis: „Lūk, tam, kurš nožēlojis savus grēkus, tam tiek piedots, un Es, Tas Kungs, tos vairs nepieminu” (Mācība un Derības 58:42).